Skip to content
Sök

Rapportera in farligt avfall till Naturvårdsverket

Idag omfattas näst intill alla yrkesmässiga verksamheter av de nya kraven att anteckna och rapportera in farligt avfall till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Det är verksamheter som producerar, transporterar, samlar in/tar emot, behandlar eller handlar med farligt avfall. De flesta verksamheter producerar farligt avfall, exempelvis förbrukade lysrör, batterier, elektroniskt avfall, förorenade jordmassor eller kemikalier.

De nya kraven är nödvändiga för att Sverige genom ett nationellt elektroniskt register ska ha bättre koll på sitt avfall och uppfylla krav i EU-lagstiftningen. Du kan läsa mer om detta och hur du rapporterar in på Naturvårdsverkets hemsida.