Skip to content
Sök

Nya attraktiva tomter på gång i Kalix

Bilden visar hur det skulle kunna se ut i området Kolkajen om man bygger hus på de nya tomterna vid vattnet.
Bilden visar hur det skulle kunna se ut i området Kolkajen om man bygger hus på de nya tomterna vid vattnet.

Intresset för att bygga nytt har ökat de senaste åren och både Kalix kommun och de lokala mäklarna märker av en ökad efterfrågan på att flytta till Kalix. Nu har Kalix kommun också ett antal nya attraktiva tomter på gång, i centrala Kalix, havsnära i Nyborg samt nära Kalixälven.

I Kalix kommuns tomtkatalog finns sedan tidigare ett antal lediga tomter, på flera platser runt om i kommunen. Nu är också fler byggklara tomter på gång. Det handlar i första skedet om fyra tomter i kvarteret Släggan, centrala Kalix och fem tomter i Kolkajen, Nyborg. Kalix kommun ska också iordningsställa fem tomter i Näsby hamn.

– För den som vill bygga nytt i Kalix finns goda möjligheter att hitta en lämplig tomt, berättar Mårten Öhman, chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen på Kalix kommun. Vi har många tomter på gång, en del är byggklara redan idag medan vi i vissa fall behöver avstycka, dra vatten- och avloppsledningar, anlägga väg och göra geotekniska undersökningar.

Vill hitta lösningar för alla som vill bygga

Men alla får inte bygga där de helst önskar och det beror naturligtvis på fler orsaker, som att det inte finns infrastruktur färdig, att kommunen behöver upprätta en detaljplan eller att området inte lämpar sig för bostadsbebyggelse. Om det inte är kommunen som äger marken gäller förstås också att markägaren ska vara villig att sälja.

– Vår ambition är att alla som vill bo i Kalix kommun ska kunna hitta lösningen för just dem. Därför har vi bland annat pekat ut områden där man kan få göra avsteg från strandskyddet och planerar för att kunna erbjuda fler byggklara tomter, berättar Mårten Öhman. Vi vill också gärna att du som funderar på att köpa tomt och bygga nytt hör av dig, så kan vi tillsammans hitta en bra lösning.

Så här ser planen ut

Idag

Redan idag kan den som vill köpa en färdig tomt ur Kalix kommuns tomtkatalog, och börja bygga omgående. På sidan Lediga tomter hittar du Kalix kommuns tomtkatalog

Inom 3 månader

4 nya tomter i kvarteret Släggan i centrala Kalix och 5 i Kolkajen i Nyborg, har gjorts byggklara och värderats. Dessa tomter erbjuds nu i första hand till de som anmält sig till Kalix kommuns tomtkö senast den 21 mars i år (läs mer under Frågor och svar nedan). De får en begränsad tid på sig att anmäla sitt intresse och köpa en tomt till värderat pris.

Inom 6 månader

Om personerna i Kalix kommuns tomtkö inte köpt de nya tomterna inom utsatt tid tar Kalix kommun kontakt med lokala mäklare för att annonsera ut tomterna till allmänheten.

Ytterligare tomter i Kolkajen färdigställs också nu.

Kalix kommun påbörjar avstyckning och projektering samt iordningsställande av 5 tomter i Näsby hamn.

Efter 6 månader

Om de första 9 nya tomterna inte har sålts går Kalix kommun ut med en upphandling där man söker entreprenörer för att bygga villor på de kvarvarande tomterna.

De ytterligare tomterna i Kolkajen erbjuds först till de som står i Kalix kommuns tomtkö (alla som ställt sig i kön innan ett fastställt datum).

Kontinuerligt

Kalix kommun arbetar för att göra informationen om lediga tomter tydligare och snyggare samt göra det enklare att köpa en tomt.

På sidan Lediga tomter hittar du både tomtkatalogen och anmälan till tomtkön samt mer information om lediga tomter.

Vanliga frågor och svar

I korthet beslutade Kommunfullmäktige den 12 april 2021 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag:

  • Att snarast iordningsställa, värdera samt lägga in de 4 tomterna i kvarteret Släggan i tomtkatalogen. Befintlig tomtkö gällande den 21 mars 2021 tillfrågas i första hand till värderat pris. I andra hand läggs tomterna ut till allmän försäljning, om fler intressenter finns säljes tomterna till högstbjudande. I övrigt tillämpas kommunens riktlinjer och anvisningar. Om tomterna inte är sålda inom 6 månader påbörjas upphandling av entreprenör för byggande.
  • Att snarast iordningsställa Kolkajen etapp 1, 5 tomter (mot vattnet). Efter värdering läggs tomterna in i tomtkatalogen. Befintlig tomtkö gällande den 21 mars 2021 tillfrågas i första hand till värderat pris. I andra hand läggs tomterna ut till allmän försäljning, om fler intressenter finns säljs tomterna till högstbjudande. I övrigt tillämpas kommunens riktlinjer och anvisningar. Om tomterna inte är sålda inom 6 månader påbörjas upphandling av entreprenör för byggande.
  • Att påbörja avstyckning och projektering samt iordningsställande av 5 kommunala tomter vid Näsbyhamn.

Läs hela beslutet i Kommunfullmäktiges protokoll från den 12 april 2021

  • Det politiska beslutet avseende försäljningen av de nya tomterna till gällande tomtkö behandlades första gången vid Kommunstyrelsens sammanträde den 22 mars 2021.
  • För att kunna ta fram kontaktuppgifter och göra ett utskick/erbjudande till berörda personer behövs ett stoppdatum så att det inte tillkommer nya hela tiden.

Alla nya tomter som görs klara efter de nio som ingår i det politiska beslutet från Kommunfullmäktige den 12 april, erbjuds i första hand till de som står i Kalix kommuns tomtkö. För att kunna ta fram kontaktuppgifter och göra ett utskick/erbjudande till berörda personer behövs ett stoppdatum så att det inte tillkommer nya hela tiden. Ett Stoppdatum kommer att tas fram innan nya tomter erbjuds till tomtkön.

De tomter som redan finns i Kalix kommuns tomtkatalog är prissatta och klara. Här finns till exempel ett antal tomter för cirka 20 000 kronor. De fyra tomterna i kvarteret Släggan i centrala Kalix har värderats utifrån det inköpspris som Kalix kommun haft för dessa tomter. Övriga tomter kommer att värderas av lokala mäklare och säljas till värderat pris.

Visualisering