Sök

Nya attraktiva tomter på gång i Kalix

Bilden visar hur det skulle kunna se ut i området Kolkajen om man bygger hus på de nya tomterna vid vattnet.
Bilden visar hur det skulle kunna se ut i området Kolkajen om man bygger hus på de nya tomterna vid vattnet.

Intresset för att bygga nytt har ökat de senaste åren och både Kalix kommun och de lokala mäklarna märker av en ökad efterfrågan på att flytta till Kalix. Nu har Kalix kommun också ett antal nya attraktiva tomter på gång, i centrala Kalix, havsnära i Nyborg samt nära Kalixälven.

I Kalix kommuns tomtkatalog finns sedan tidigare ett antal lediga tomter, på flera platser runt om i kommunen. Nu är också fler byggklara tomter på gång. Det handlar i första skedet om fyra tomter i kvarteret Släggan, centrala Kalix och fem tomter i Kolkajen, Nyborg. Kalix kommun ska också iordningsställa fem tomter i Näsby hamn.

– För den som vill bygga nytt i Kalix finns goda möjligheter att hitta en lämplig tomt, berättar Mårten Öhman, chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen på Kalix kommun. Vi har många tomter på gång, en del är byggklara redan idag medan vi i vissa fall behöver avstycka, dra vatten- och avloppsledningar, anlägga väg och göra geotekniska undersökningar.

Vill hitta lösningar för alla som vill bygga

Men alla får inte bygga där de helst önskar och det beror naturligtvis på fler orsaker, som att det inte finns infrastruktur färdig, att kommunen behöver upprätta en detaljplan eller att området inte lämpar sig för bostadsbebyggelse. Om det inte är kommunen som äger marken gäller förstås också att markägaren ska vara villig att sälja.

– Vår ambition är att alla som vill bo i Kalix kommun ska kunna hitta lösningen för just dem. Därför har vi bland annat pekat ut områden där man kan få göra avsteg från strandskyddet och planerar för att kunna erbjuda fler byggklara tomter, berättar Mårten Öhman. Vi vill också gärna att du som funderar på att köpa tomt och bygga nytt hör av dig, så kan vi tillsammans hitta en bra lösning.

Så här ser planen ut

Idag

Redan idag kan den som vill köpa en färdig tomt ur Kalix kommuns tomtkatalog, och börja bygga omgående. På sidan Lediga tomter hittar du Kalix kommuns tomtkatalog

Inom 3 månader

4 nya tomter i kvarteret Släggan i centrala Kalix och 5 i Kolkajen i Nyborg, har gjorts byggklara och värderats. Dessa tomter erbjuds nu i första hand till de som anmält sig till Kalix kommuns tomtkö senast den 21 mars i år (läs mer under Frågor och svar nedan). De får en begränsad tid på sig att anmäla sitt intresse och köpa en tomt till värderat pris.

Inom 6 månader

Om personerna i Kalix kommuns tomtkö inte köpt de nya tomterna inom utsatt tid tar Kalix kommun kontakt med lokala mäklare för att annonsera ut tomterna till allmänheten.

Ytterligare tomter i Kolkajen färdigställs också nu.

Kalix kommun påbörjar avstyckning och projektering samt iordningsställande av 5 tomter i Näsby hamn.

Efter 6 månader

Om de första 9 nya tomterna inte har sålts går Kalix kommun ut med en upphandling där man söker entreprenörer för att bygga villor på de kvarvarande tomterna.

De ytterligare tomterna i Kolkajen erbjuds först till de som står i Kalix kommuns tomtkö (alla som ställt sig i kön innan ett fastställt datum).

Kontinuerligt

Kalix kommun arbetar för att göra informationen om lediga tomter tydligare och snyggare samt göra det enklare att köpa en tomt.

På sidan Lediga tomter hittar du både tomtkatalogen och anmälan till tomtkön samt mer information om lediga tomter.

Vanliga frågor och svar

I korthet beslutade Kommunfullmäktige den 12 april 2021 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag:

  • Att snarast iordningsställa, värdera samt lägga in de 4 tomterna i kvarteret Släggan i tomtkatalogen. Befintlig tomtkö gällande den 21 mars 2021 tillfrågas i första hand till värderat pris. I andra hand läggs tomterna ut till allmän försäljning, om fler intressenter finns säljes tomterna till högstbjudande. I övrigt tillämpas kommunens riktlinjer och anvisningar. Om tomterna inte är sålda inom 6 månader påbörjas upphandling av entreprenör för byggande.
  • Att snarast iordningsställa Kolkajen etapp 1, 5 tomter (mot vattnet). Efter värdering läggs tomterna in i tomtkatalogen. Befintlig tomtkö gällande den 21 mars 2021 tillfrågas i första hand till värderat pris. I andra hand läggs tomterna ut till allmän försäljning, om fler intressenter finns säljs tomterna till högstbjudande. I övrigt tillämpas kommunens riktlinjer och anvisningar. Om tomterna inte är sålda inom 6 månader påbörjas upphandling av entreprenör för byggande.
  • Att påbörja avstyckning och projektering samt iordningsställande av 5 kommunala tomter vid Näsbyhamn.

Läs hela beslutet i Kommunfullmäktiges protokoll från den 12 april 2021

  • Det politiska beslutet avseende försäljningen av de nya tomterna till gällande tomtkö behandlades första gången vid Kommunstyrelsens sammanträde den 22 mars 2021.
  • För att kunna ta fram kontaktuppgifter och göra ett utskick/erbjudande till berörda personer behövs ett stoppdatum så att det inte tillkommer nya hela tiden.

Alla nya tomter som görs klara efter de nio som ingår i det politiska beslutet från Kommunfullmäktige den 12 april, erbjuds i första hand till de som står i Kalix kommuns tomtkö. För att kunna ta fram kontaktuppgifter och göra ett utskick/erbjudande till berörda personer behövs ett stoppdatum så att det inte tillkommer nya hela tiden. Ett Stoppdatum kommer att tas fram innan nya tomter erbjuds till tomtkön.

De tomter som redan finns i Kalix kommuns tomtkatalog är prissatta och klara. Här finns till exempel ett antal tomter för cirka 20 000 kronor. De fyra tomterna i kvarteret Släggan i centrala Kalix har värderats utifrån det inköpspris som Kalix kommun haft för dessa tomter. Övriga tomter kommer att värderas av lokala mäklare och säljas till värderat pris.

Visualisering

Senast uppdaterad: 2021-06-14 11:02

Relaterade nyheter

Kalix kommun har länge arbetat med energieffektiviseringar

2022-10-25 - Kalix kommun har sedan länge arbetat med ett stort fokus på energieffektivitet och -besparingar, både för ekonomi och klimat. Redan när Strandängsbadet byggdes vann det miljöpris och när man nu bygger nytt ridhus genomsyras hela projektet av ett hållbarhetstänk.

Läs mer

Kalix nummer ett när det gäller kranvatten

2022-10-11 - I undersökningen Kritik på teknik tillfrågas kommuninvånare i de deltagande kommunerna om deras inställning till olika kommunala tjänster. På frågan om inställningen till kranvattnets kvalitet är samtliga tillfrågade, alltså 100 procent, av Kalixborna positiva. Det gör att Kalix kommun rankas som nummer ett av alla kommuner i denna kategori.

Läs mer

Nytt hyreshus lockar nya Kalixbor

2022-09-16 - Den 1 september flyttade de första hyresgästerna in i det helt nya flerbostadshuset i kvarteret Mården i centrala Kalix. För inte mindre än en tredjedel av hyresgästerna innebar det dessutom att de därmed blev Kalixbor.

Läs mer

Fler tågresenärer i år och antalet ökar hela tiden

2022-09-15 - Sedan persontrafiken med tåg mellan Luleå-Boden-Kalix-Haparanda startade den 1 april 2021 har antalet resor hela tiden ökat stadigt. I juli i år gjordes hela 3 369 resor på sträckan mellan Luleå och Haparanda.

Läs mer

Har du problem med träd på kommunens mark?

2022-08-29 - Gör då en felanmälan. Genom att använda Kalix kommuns e-tjänst för felanmälan kan du skynda på ditt ärende, samtidigt som du underlättar arbetet för handläggarna.

Läs mer

Information om hantering av döda vilda fåglar

2022-08-01 - I texten nedan presenteras en rad olika alternativ om hur fynd av döda vilda fåglar på allmän plats eller i naturen ska hanteras. Viktigt att alltid använda skyddshandskar samt tvätta händerna efter hantering.

Läs mer

Användning av kommunal mark

2022-07-28 - Det är inte tillåtet att köra ut trädgårdsavfall på kommunalmark eller att sätta upp en kompost utanför din tomtgräns, det är en form av otillåten markanvändning. Trädgårdsavfall ska omhändertas i din egen trädgård eller köras till återvinningscentralen i Kalix.

Läs mer

Flyttlasset gick från Sollentuna till Siknäs: Här känner sig familjen hemma

2022-07-23 - Det var våren 2020 som drömhuset precis intill Siknäs hamn kom ut till försäljning. Marcus Löfgren med familj slog till direkt – utan att själva ha varit inne i huset. Tanken var att det skulle bli deras sommarhus, men ett år senare gick flyttlasset från Sollentuna och 96 mil norrut.

Läs mer

Risk för algblomning i Ryssbält och Storön!

2022-07-01 - Informationscentralen för Bottniska viken (ICBV) har fått rapporter om algblomningar i Norrbottens och Västernorrlands län. De bedömer att det sannolikt är cyanobakterier (så kallade blågröna alger) som blommar och uppmanar allmänheten att undvika kontakt med algerna. Man bör inte bada och inte heller låta hundar vistas nära vattnet.

Läs mer

Invigning av gång- och cykelväg vid Risön!

2022-06-29 - Nu finns möjlighet att gå och cykla säkert hela vägen på belysta gång- och cykelvägar till Risön till och från Kalix!

Läs mer

Nu är tomterna i Nyborg ute till försäljning

2022-06-23 - Välkommen till Strövägen – en helt ny gata i Nyborg! I samarbete med HusmanHagberg förmedlar Kalix kommun nu nio tomter för nybyggnation av villa, varav fem med underbar utsikt mot Kalix älv.

Läs mer

Nytt ridhus ger nya möjligheter

2022-05-16 - Arbetet med det nya ridhuset i Björknäs är i full gång och med de första takstolarna på plats börjar det bli tydligt att det rör sig om ett modernt, fullstort ridhus.

Läs mer

Sök serveringstillstånd i tid för sommarens arrangemang och serveringar

2022-04-28 - Planerar du att sälja alkohol vid något av sommarens alla arrangemang? Vill du utöka verksamheten med en uteservering för sommarens ljusa kvällar? Då är det hög tid att söka serveringstillstånd nu!

Läs mer

Har du funderat på att återanvända schaktmassor?

2022-04-25 - Det är ofta okej att ta emot och fylla med uppgrävda vägmassor, men det finns vissa regler som måste följas. Du måste veta hur stor risken är att det finns föroreningar i massorna, ”ringa risk” eller ”mindre än ringa risk” – och det ska den som lämnar massorna kunna svara på.

Läs mer

Kalix kommun har landets näst mest nöjda kunder

2022-04-21 - Idag offentliggjorde SKR, Sveriges kommuner och regioner, resultaten av 2021 års nöjd-kund-index där Kalix kommun kommer på andra plats i landet.

Läs mer

Finns årets hus i Kalix?

2022-03-07 - Grand Designs Sverige sänds i TV4, och delar i samarbete med Sveriges Arkitekter ut pris till årets hus. Produktionen letar efter kandidater bland bostadshus som är färdigbyggda senast 2015. Har du tips på ett extraordinärt hus som byggts i Kalix kommun? Tipsa då produktionen.

Läs mer

Kungörelse förslag ny renhållningsordning (avfallsföreskrifter och avfallsplan)

2022-01-26 - Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning (avfallsföreskrifter och avfallsplan)

Läs mer

Kompletterande samråd avseende muddring, avvattning och återanvändning av bioslam

2022-01-27 - Med anledning av att betydande ändringar gjorts avseende bland annat vattenrening genomför BillerudKorsnäs Sweden AB nu ett kompletterande samråd till det som tidigare genomfördes under juli-augusti 2021.

Läs mer

Byte av vattenmätare på gång – kontrollera din mätarplats

2022-01-20 - Kalix kommun påbörjar i år ett byte av vattenmätare hos alla abonnenter i kommunen. Bytet görs för att alla ska få digitala vattenmätare, vilket underlättar både för dig som kund och för oss, bland annat genom att avläsningarna sker automatiskt.

Läs mer

Hämtningsschema för avfall 2022

2021-12-15 - Nu är hämtningsschema för avfall 2022 klart

Läs mer

Lokaltrafik på helger och ny tidtabell för persontåg

2021-12-10 - 1 April 2021 invigdes Kalix nya resecentrum och många har redan provat på att resa med persontåg. Med start den 12 December börjar en ny tidtabell att gälla för persontrafiken med tåg på Haparandabanan.

Läs mer

Så tycker medborgarna om kommunens framtid

2021-11-22 - Som en del i arbetet med Kalix kommuns nya översiktsplan hölls under sommaren en öppen medborgardialog. Medborgardialogen gav alla Kalixbor chansen att tycka till om hur kommunen ska utvecklas och bevaras. Här hittar du de sammanställda resultaten.

Läs mer

Från och med den 1 januari 2022 gäller genomskinliga säckar

2021-10-29 - Från och med den 1 januari 2022 gäller genomskinliga säckar för avfall som lämnas på Kalix avfallsanläggning. Men det går förstås bra att börja använda genomskinliga säckar redan nu.

Läs mer

Malören Lodge mottar Kalix kommuns miljöpris 2020

2021-04-16 - Under covid-19-säkra förhållanden fick miljöprisvinnaren 2020 – Malören Lodge – fredag den 17 september äntligen motta diplomet och priset på 3 000 kronor. Vinnaren offentliggjordes första gången under kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 12 april.

Läs mer

Anpassning av smittskyddsåtgärder för serveringsställen från den 1 juli

2021-07-01 - Från och med den 1 juli gör Folkhälsomyndigheten anpassningar av smittskyddsåtgärderna gällande covid-19. Här listar vi de punkter som rör restauranger, caféer och andra serveringsställen.

Läs mer

Föremål för återvinning lämnas i bodan vid Kalix avfallsanläggning!

2021-05-11 - Lämna inte dina gamla saker utanför Återvinningens lokaler, där de riskerar att förstöras. Kör i stället möbler och föremål som du tror kan återanvändas till bodan vid Kalix avfallsanläggning, där de tas omhand på rätt sätt!

Läs mer

Detta gäller dig med enskilt avlopp

2021-04-18 - Planerar du att anlägga ett enskilt avlopp i ditt fritidshus, eller har du ett gammalt avlopp som behöver åtgärdas för att det skapar olägenhet för grannar eller på den egna fastigheten?

Läs mer

Rapportera in farligt avfall till Naturvårdsverket

2021-04-08 - Idag omfattas näst intill alla yrkesmässiga verksamheter av de nya kraven att anteckna och rapportera in farligt avfall till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Läs mer

Fortsatta restriktioner i handeln och på serveringsställen

2021-04-08 - Med anledning av den höga smittspridningen förlänger Folkhälsomyndigheten restriktionerna för serveringsställen och handeln till och med 2 maj.

Läs mer

Hej hundägare! Visst använder du våra hundlatriner?

2021-03-04 - Visste du att det finns 25 hundlatriner i centrala Kalix? Genom att kasta din hundbajspåse i en av hundlatrinerna (eller annat kärl avsett för brännbart avfall) ser du till att våra gator, gångvägar och strövstigar hålls fria från hundbajs.

Läs mer

Tänk på detta när du besöker Kalix avfallsanläggning – soptippen

2021-02-19 - För att undvika köbildning och trängsel, och kunna hålla avstånd, vill vi uppmana alla er som lämnar avfall för återvinning på Kalix avfallsanläggning att grovsortera detta innan ni kommer till oss.

Läs mer

Kalix Resecentrum är nu färdigbyggt

2021-01-23 - Nu har Trafikverket byggt klart de anläggningsdelar som berör persontrafiken på Haparandabanan. Det innebär att hela Kalix resecentrum står klart liksom den nya plattformen vid den k-märkta tågstationen i Haparanda. Persontrafik på sträckan Haparanda-Kalix-Luleå invigs den 1 april!

Läs mer

Förbudet mot att servera alkohol efter 20.00 kan förlängas igen

2021-01-14 - Sedan den 24 december 2020 är servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat förbjuden mellan klockan 20.00 och 11.00. Regeringen har tidigare förlängt förbudet fram till den 24 januari 2021, och föreslår nu ytterligare en förlängning till den 7 februari.

Läs mer