Blomster på Malören. Foto: Jörgen Naalisvaara, Mostphotos.
Blomster på Malören. Foto: Jörgen Naalisvaara, Mostphotos.

Under kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 12 april avslöjades att miljöpriset för 2020 kommer att tilldelas Malören Lodge. Diplomet och priset på 3 000 kronor kommer att delas ut under covid-19-säkra förhållanden vid senare tillfälle.

Miljöpris 2020 tilldelas Malören Lodge, som fick hela fem nomineringar. Det är kommunstyrelsen tog beslutet den 22 mars, och motiveringen lyder:
– Hela deras verksamhet är i samspel med natur och miljö.

Om miljöpriset

Den 30 mars 1998 inrättades miljöpris för årlig utdelning. Initiativet togs av Kalix Naturskyddsförening.

Miljöpriset avser att stödja och uppmuntra enskilda personer, företag, organisationer etcetera som är verksamma inom kommunen och som på ett framträdande sätt under året arbetat med miljövårdsfrämjande och kretsloppsanpassade åtgärder. Med miljövårdsfrämjande åtgärder avses här dels miljöskydd det vill säga skydd för den yttre miljön mot negativ påverkan (av vatten, mark och luft, inklusive buller) och dels naturvård det vill säga bevarande, hänsynstagande, skötsel och restaurering av naturmiljön.