Skip to content
Sök

Malören Lodge mottar Kalix kommuns miljöpris 2020

Hanna Engström från Malören Lodge mottar diplomet och priset på 3 000 kronor av kommunfullmäktiges före detta ordförande Susanne Andersson.
Hanna Engström från Malören Lodge mottar diplomet och priset på 3 000 kronor av kommunfullmäktiges före detta ordförande Susanne Andersson.

Under covid-19-säkra förhållanden fick miljöprisvinnaren 2020 – Malören Lodge – fredag den 17 september äntligen motta diplomet och priset på 3 000 kronor. Vinnaren offentliggjordes första gången under kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 12 april.

Miljöpris 2020 tilldelas Malören Lodge, som fick hela fem nomineringar. Kommunstyrelsen tog beslutet redan den 22 mars, och motiveringen lyder:
– Hela deras verksamhet är i samspel med natur och miljö.

Om miljöpriset

Den 30 mars 1998 inrättades miljöpris för årlig utdelning. Initiativet togs av Kalix Naturskyddsförening.

Miljöpriset avser att stödja och uppmuntra enskilda personer, företag, organisationer etcetera som är verksamma inom kommunen och som på ett framträdande sätt under året arbetat med miljövårdsfrämjande och kretsloppsanpassade åtgärder. Med miljövårdsfrämjande åtgärder avses här dels miljöskydd det vill säga skydd för den yttre miljön mot negativ påverkan (av vatten, mark och luft, inklusive buller) och dels naturvård det vill säga bevarande, hänsynstagande, skötsel och restaurering av naturmiljön.