Skip to content
Sök

Informationsmöte om tillsyn av enskilda avlopp

Är du osäker på om ditt gamla avlopp behöver åtgärdas? Vill du få tips och råd i frågan? Eller planerar du att anlägga ett enskilt avlopp i ditt fritidshus? Kom och lyssna, ställ frågor och få svar från medarbetarna på bygg- och miljöavdelningen!

Kalix kommun genomför tillsyn av små avloppsanordningar för att undvika att gamla och dåligt fungerande enskilda avlopp förorenar vårt dricksvatten, våra vattendrag och för att skydda vår miljö. Tillsynen kommer att prioriteras utifrån känslighet i området. De som berörs av årets planerade tillsynsbesök kommer att informeras via utskick med post i början av april.

På www.kalix.se/enskiltavlopp finns mer information om enskilt avlopp – exempelvis om vad som krävs och hur ett tillsynsbesök går till.

Ta chansen att samråda med våra miljöinspektörer och få hjälp med din ansökan direkt

Vi uppmanar också alla att delta på informationsmötet där det finns möjlighet att ställa frågor och få hjälp med att påbörja en tillståndsansökan om så önskas.

Tid: 11 april klockan 18.00.
Plats: Kalix Folkets Hus, Bergön.

Ingen föranmälan krävs, alla är varmt välkomna!