Skip to content
Sök

Har du fått ett felaktigt avläsningskort för kommunalt vatten?

Vissa abonnenter har felaktigt fått avläsningskort ”Självavläsning avseende vattenförbrukningen”. Om datumet för ”Senaste avläsningen gjordes ÅÅÅÅ-MM-DD” är senare än 2023-07-01 kan ni bortse från avläsningskortet/behöver ni inte lämna in en ny avläsning.