Skip to content
Sök

Glöm inte att skotta taken!

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar måste skotta taken på sina fastigheter för att förhindra att is och snö rasar ned och skadar personer eller egendom. Fastighetsägare som inte sköter detta kan dömas till skadestånd eller fängelsestraff.

Snö och is som riskerar att rasa från tak, takrännor eller liknande anordningar ska alltså tas bort så fort som möjligt. Fastighetsägaren måste också se till att snö och isröjningen sker på ett säkert sätt.

Så säger lagen!

Ansvaret regleras i Ordningslag (1993:1617) Kap 3, 3 §: ”Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar. Detta ska ske på sådant sätt att det inte därigenom uppkommer risk för att personer eller egendom kommer till skada.”