Skip to content
Sök

Från och med den 1 januari 2022 gäller genomskinliga säckar

Från och med den 1 januari 2022 gäller genomskinliga säckar för avfall som lämnas på Kalix avfallsanläggning. Men det går förstås bra att börja använda genomskinliga säckar redan nu.

Kunder som samlar sitt avfall i kartonger eller dylikt för att sedan sortera det på plats kan självklart fortsätta med det, det viktigaste är att allt avfall hamnar på rätt ställe!

Genomskinliga säckar gör att avfallet hamnar rätt

Personalen på Kalix avfallsanläggning vet att kunderna är bra på att sortera rätt, men att det trots allt finns tillfällen då det blir fel. Om avfallet felsorteras i färgade säckar upptäcks felen för sent vilket bland annat kan medföra böter. Genom att allt avfall lämnas i genomskinliga säckar kan personalen se vad som finns i och se till att avfallet hamnar rätt.

Visst återvinner du?

Sopsortering är en viktig del i ett fungerande samhälle. Avfall ska samlas in, återanvändas och återvinnas på miljövänligt sätt. Dess värre hamnar en stor mängd avfall på fel ställe, vilket innebär ökade kostnader för skattebetalarna samt onödig påfrestning på miljön. Och om vi inte återvinner våra förpackningar blir också de produkter vi köper dyrare, eftersom nya produkter och förpackningar är dyrare att tillverka. Om vi inte återvinner måste också de som producerar nya produkter och förpackningar nyttja jungfrulig råvara i sin produktion vilket ger ett ännu mer utarmat jordklot. Visst återvinner du?!

Välkommen till Kalix avfallsanläggning!

Öppettider vid Kalix avfallsanläggning/ÅVC

Måndag och torsdag: 07.00−20.00.
Tisdag och fredag: 07.00-16.30.
Onsdag: 07.00-15.00.
Sista lördagen i varje månad: 10.00−14.00.

Öppettider november–april

Måndag: 07.00–20.00.
Tisdag: 07.00–16.30.
Onsdag–fredag 07.00–15.00.

Avvikande öppettider

Anläggningen har stängt alla röda dagar samt julafton, nyårsafton och midsommarafton. Dag före röd dag/afton stänger avfallsanläggningen klockan 13.00.

Enstaka avvikande öppettider mot ovanstående meddelas via kommunens startsida www.kalix.se samt kommunens Facebooksida.