Sök

Från och med den 1 januari 2022 gäller genomskinliga säckar

Från och med den 1 januari 2022 gäller genomskinliga säckar för avfall som lämnas på Kalix avfallsanläggning. Men det går förstås bra att börja använda genomskinliga säckar redan nu.

Kunder som samlar sitt avfall i kartonger eller dylikt för att sedan sortera det på plats kan självklart fortsätta med det, det viktigaste är att allt avfall hamnar på rätt ställe!

Genomskinliga säckar gör att avfallet hamnar rätt

Personalen på Kalix avfallsanläggning vet att kunderna är bra på att sortera rätt, men att det trots allt finns tillfällen då det blir fel. Om avfallet felsorteras i färgade säckar upptäcks felen för sent vilket bland annat kan medföra böter. Genom att allt avfall lämnas i genomskinliga säckar kan personalen se vad som finns i och se till att avfallet hamnar rätt.

Visst återvinner du?

Sopsortering är en viktig del i ett fungerande samhälle. Avfall ska samlas in, återanvändas och återvinnas på miljövänligt sätt. Dess värre hamnar en stor mängd avfall på fel ställe, vilket innebär ökade kostnader för skattebetalarna samt onödig påfrestning på miljön. Och om vi inte återvinner våra förpackningar blir också de produkter vi köper dyrare, eftersom nya produkter och förpackningar är dyrare att tillverka. Om vi inte återvinner måste också de som producerar nya produkter och förpackningar nyttja jungfrulig råvara i sin produktion vilket ger ett ännu mer utarmat jordklot. Visst återvinner du?!

Välkommen till Kalix avfallsanläggning!

Öppettider för Kalix avfallsanläggning - soptippen

Perioden 1/11−30/4

Måndag klockan 7.00−20.00, tisdag−fredag klockan 7.00−15.00.

Perioden 1/5−31/10

Måndag och torsdag klockan 7.00−20.00, tisdag, onsdag och fredag klockan 7.00−15.00. Lördagsöppet sista lördagen i månaden klockan 10.00−14.00.

Lunch, helgdagar och avvikande tider

Lunchstängt varje dag klockan 10.30−11.00.
Stängt röd dag, afton och helgdag.
Dag före röd dag, afton eller helgdag är Kalix avfallsanläggning öppen till klockan 13.00.

Enstaka avvikande öppettider mot ovanstående kommer att meddelas via kommunens startsida www.kalix.se samt kommunens Facebooksida.

Relaterade nyheter

Gratis tåg för pensionärer den 29/11 – 2/12

2021-11-28 - Du som är pensionerad åker gratis på Norrtågs alla linjer den 29 november–2 december.

Läs mer

Så tycker medborgarna om kommunens framtid

2021-11-22 - Som en del i arbetet med Kalix kommuns nya översiktsplan hölls under sommaren en öppen medborgardialog. Medborgardialogen gav alla Kalixbor chansen att tycka till om hur kommunen ska utvecklas och bevaras. Här hittar du de sammanställda resultaten.

Läs mer

Malören Lodge mottar Kalix kommuns miljöpris 2020

2021-04-16 - Under covid-19-säkra förhållanden fick miljöprisvinnaren 2020 – Malören Lodge – fredag den 17 september äntligen motta diplomet och priset på 3 000 kronor. Vinnaren offentliggjordes första gången under kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 12 april.

Läs mer

Anpassning av smittskyddsåtgärder för serveringsställen från den 1 juli

2021-07-01 - Från och med den 1 juli gör Folkhälsomyndigheten anpassningar av smittskyddsåtgärderna gällande covid-19. Här listar vi de punkter som rör restauranger, caféer och andra serveringsställen.

Läs mer

I höst återupptar vi utbyggnaden av fibernätet

2021-06-02 - I höst påbörjar Kalix kommun och IP-Only utbyggnaden av fibernätet mellan Stråkanäs, Månsbyn, Småkvarn, Rian och Börjelsbyn.

Läs mer

Nya attraktiva tomter på gång i Kalix

2021-05-11 - Intresset för att bygga nytt har ökat de senaste åren och både Kalix kommun och de lokala mäklarna märker av en ökad efterfrågan på att flytta till Kalix. Nu har Kalix kommun också ett antal nya attraktiva tomter på gång, i centrala Kalix, havsnära i Nyborg samt nära Kalixälven.

Läs mer

Föremål för återvinning lämnas i bodan vid Kalix avfallsanläggning!

2021-05-11 - Lämna inte dina gamla saker utanför Återvinningens lokaler, där de riskerar att förstöras. Kör i stället möbler och föremål som du tror kan återanvändas till bodan vid Kalix avfallsanläggning, där de tas omhand på rätt sätt!

Läs mer

Detta gäller dig med enskilt avlopp

2021-04-18 - Planerar du att anlägga ett enskilt avlopp i ditt fritidshus, eller har du ett gammalt avlopp som behöver åtgärdas för att det skapar olägenhet för grannar eller på den egna fastigheten?

Läs mer

Rapportera in farligt avfall till Naturvårdsverket

2021-04-08 - Idag omfattas näst intill alla yrkesmässiga verksamheter av de nya kraven att anteckna och rapportera in farligt avfall till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Läs mer

Fortsatta restriktioner i handeln och på serveringsställen

2021-04-08 - Med anledning av den höga smittspridningen förlänger Folkhälsomyndigheten restriktionerna för serveringsställen och handeln till och med 2 maj.

Läs mer

Hej hundägare! Visst använder du våra hundlatriner?

2021-03-04 - Visste du att det finns 25 hundlatriner i centrala Kalix? Genom att kasta din hundbajspåse i en av hundlatrinerna (eller annat kärl avsett för brännbart avfall) ser du till att våra gator, gångvägar och strövstigar hålls fria från hundbajs.

Läs mer

Tänk på detta när du besöker Kalix avfallsanläggning – soptippen

2021-02-19 - För att undvika köbildning och trängsel, och kunna hålla avstånd, vill vi uppmana alla er som lämnar avfall för återvinning på Kalix avfallsanläggning att grovsortera detta innan ni kommer till oss.

Läs mer

Kalix Resecentrum är nu färdigbyggt

2021-01-23 - Nu har Trafikverket byggt klart de anläggningsdelar som berör persontrafiken på Haparandabanan. Det innebär att hela Kalix resecentrum står klart liksom den nya plattformen vid den k-märkta tågstationen i Haparanda. Persontrafik på sträckan Haparanda-Kalix-Luleå invigs den 1 april!

Läs mer

Förbudet mot att servera alkohol efter 20.00 kan förlängas igen

2021-01-14 - Sedan den 24 december 2020 är servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat förbjuden mellan klockan 20.00 och 11.00. Regeringen har tidigare förlängt förbudet fram till den 24 januari 2021, och föreslår nu ytterligare en förlängning till den 7 februari.

Läs mer