Skip to content
Sök

Föremål för återvinning lämnas i bodan vid Kalix avfallsanläggning!

Lämna inte dina gamla saker utanför Återvinningens lokaler, där de riskerar att förstöras. Kör i stället möbler och föremål som du tror kan återanvändas till bodan vid Kalix avfallsanläggning, där de tas omhand på rätt sätt!