Skip to content
Sök

Fler flyttade till än från Kalix under årets andra kvartal

Efter ett dystert första kvartal går Kalix kommun nu mot en ljusning. I SCB:s befolkningsundersökning för 1 april–30 juni 2023 är Kalix kommun en av sex Norrbottenskommuner som har större inflyttning än utflyttning, med plus sju personer.

Förutom Kalix påvisar Norrbottenskommunerna Boden, Gällivare, Pajala, Överkalix och Övertorneå också ett positivt flyttningsnetto. Totalt var det dock 106 personer fler som flyttade från än till länet under perioden 1 april– 30 juni 2023. Folkmängden i Norrbotten minskade sammantaget med 260 personer.

Fler dödsfall än födslar

Det positiva flyttningsnettot till trots tappade Kalix kommun under andra kvartalet 2023 11 invånare, detta beror på att det var 18 personer fler som dog (52) än som föddes (34). Födslar, dödsfall och flyttningar som skett före den 1 april 2023, men inte rapporterats in före den 1 maj påverkar naturligtvis också folkmängden. Dessa redovisas dock inte som händelser under april–juni 2023, utan som en justeringspost. Även denna är positiv för Kalix del, då den visar ett plus på fem invånare.

Befolkningsutveckling

Kvartal 2 2023 (1 april– 30 juni)

Kalix (jämfört med hela länet)

Födelseöverskott: -18 (-187).
Flyttningsnetto: 7 (-109).
Justeringar: 5 (36)
Totalt: -6 (-260).

Första halvåret 2023 (1 januari–30 juni)

Flyttnettot för Kalix kommun den 1 januari–30 juni 2023 är -17 invånare, med ett födelseunderskott på -66 blir den totala befolkningsminskningen för första halvåret 75 personer. För hela Sverige visade första halvåret 2023 den minsta folkökningen på 17 år.
Mer befolkningsstatistik hittar du på SCB:s hemsida.