Skip to content
Sök

Detta gäller dig med enskilt avlopp

Planerar du att anlägga ett enskilt avlopp i ditt fritidshus, eller har du ett gammalt avlopp som behöver åtgärdas för att det skapar olägenhet för grannar eller på den egna fastigheten?

Som fastighetsägare är du skyldig enligt lag att se till att ditt avloppsvatten avleds och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Det innebär att du ska anordna en lämplig avloppsanordning som renar ditt avloppsvatten.

Du kan läsa mer om enskilda avlopp och hur du ansöker om tillstånd eller anmäler en ändring av befintligt avlopp på vår hemsida. Om du redan har ett enskilt avlopp och är osäker på om det är godkänt kan du även testa det mot avloppsguidens checklista. Resultatet ger en antydan om vilka åtgärder som eventuellt krävs för just ditt avlopp.

Bygg- och miljöavdelningen hjälper till med att svara på frågor och handlägger ansökningar om tillstånd för enskilda avlopp och du når oss via telefon 0923-650 00 och e-post bygg-ochmiljo@kalix.se