Skip to content
Sök

Dags att söka bygglov inför sommaren!

Tänk på att lämna ansöka om bygglov i god tid innan planerad start. Vill du vara säker på att få ditt bygglov behandlad innan sommaren, bör du lämna in ansökan senast under april månad.

Mellan maj och augusti månad är det högsäsong för byggandet och då kommer det in extra många bygglovsansökningar. Tänk på att även lov kan krävas när man gör markåtgärder, till exempel schaktning eller fyllning på en tomt.

Vissa bygglovsansökningar måste hanteras av samhällsbyggnadsnämnden vilket medför en längre handläggningstid. För att bygg- och miljöavdelningen ska kunna bedöma din ansökan krävs att handlingar och ritningar är fackmässigt utförda.

Mer information, kontaktuppgifter och blanketter finns på våra sidor om bygglov och fastighetsfrågor.

För att underlätta för dig som behöver komma i kontakt med en byggnadsinspektör gäller följande:

  • Telefontid vardagar mellan klockan 10.00–11.30, 0923–650 00 (växel).
  • Behöver ni kontakta en byggnadsinspektör eller lämna in en ansökan/anmälan kan det också göras via e-post bygg-ochmiljo@kalix.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg- och miljöavdelningen.