Skip to content
Sök

Användning av kommunal mark

Det är inte tillåtet att köra ut trädgårdsavfall på kommunalmark eller att sätta upp en kompost utanför din tomtgräns, det är en form av otillåten markanvändning. Trädgårdsavfall ska omhändertas i din egen trädgård eller köras till återvinningscentralen i Kalix.

Kommunens mark ska kunna användas av alla och det gäller såväl skogsmark som andra grönytor och vägar. Att använda kommunens mark för privat bruk utan tillstånd är inte tillåtet.

En av riskerna med otillåten kompost är att det kommer invasiva växter från medborgarnas trädgårdar.