Skip to content
Sök

Tre Kalixskolor får stipendium av Facebook

Furuhedsskolan, Sangis skola och Töreskolan återfinns bland de tolv mottagarna av Facebooks "Community action grants 2021". Så här fördelas pengarna på Kalixskolorna.

Furuhedsskolan får 205 500 kronor

Bidraget kommer gå till att köpa in teknik inom produktionen av skolans populära TV-program om händelser och nyheter i Kalix.

Sangis Skola får 185 000 kronor

Bidraget kommer användas till ett planerat digitalt läskunnighetsprogram för att minska läsklyftan bland pojkar i skolan.

Töreskolan får 190 000 kronor

Bidraget kommer stötta skapandet av ett STEM-labb för lärande inom teknik och kommer låta elever möta både gamla elever digitalt, men också familjemedlemmar utanför regionen.

Du kan läsa mer om priset och pristagarna på Luleå Data Centers Facebooksida.