Skip to content
Sök

Nya rekommendationer om fysisk aktivitet

YFA (Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet) släppte i veckan nya rekommendationer om fysisk aktivitet och stillasittande. Dessa baseras på rekommendationer från världshälsoorganisationen WHO, och ser lite olika ut beroende för unga, vuxna, gravida och äldre.

För barn och unga är grunden är fortsatt 60 minuter med pulshöjande aktivitet. Därtill ska de tre gånger per vecka jobba med pulsträning på hög intensitet, och tre gånger per vecka med muskelstärkande övningar. Det som är helt nytt är att en punkt om minskad skärmtid till förmån för mer fysisk aktivitet lagts till.

De nya allmänna rekommendationerna: Rör dig mer och sitt mindre. Den som är fysiskt aktiv mår bättre, sover bättre och fungerar bättre. All rörelse räknas!