Skip to content
Sök

Kalixskolor får gott betyg av Skolinspektionen

Kommunal förskoleklass och grundskola i Kalix klarade sig helt utan anmärkningar vid Skolinspektionens granskning vårterminen 2019. Elevernas resultat ligger också över medel i en nationell jämförelse.

I Kalix finns nio grundskolor, varav åtta kommunala. Kommunens skolor består av sju F-6 skolor och en skola för årskurserna 7-9. Totalt går 1233 elever i kommunens grundskolor och 128 i förskoleklassen.

Måluppfyllelse

Årskurs 3

Eleverna i årskurs 3 i Kalix kommun uppnådde i jämförelse med riket ett bättre resultat på de nationella proven 2017/2018.

Årskurs 6

Andel elever i Kalix kommun som uppnått betyg i alla ämnen (A–E) under läsåret 2017/2018 var 77,1 procent. Motsvarande siffra för riket var 76,4 procent.

Årskurs 9

Andelen elever i Kalix kommun som uppnått kunskapskraven i alla ämnen under läsåret 2017/2018 var 79,7 procent. Motsvarande siffra för riket var 75,6 procent.Vidare var 83,5 procent av eleverna i årskurs 9 behöriga till gymnasieskolan, medan motsvarande siffra för riket var 80,5.