Ett axplock från Djuptjärns Fritids "Stjärnans" verksamhet. Leken är grunden i vår verksamhet.

Under läsåret har vi arbetat med temat "Lära känna..." där eleverna bland annat prövat på nya aktiviteter.