Centrumskolan har denna hösttermin infört en vuxen rast- och lekansvarig. Sedan starten i augusti har en låneverksamhet med styrda rastaktiviteter kommit igång, och arbetet med att göra elevernas raster roligare och mer meningsfulla pågår kontinuerligt.

Kalix kommuns informationsansvarige Reine Sundqvist har besökt skolan, där han bland annat pratat med rastansvarige Camilla Lindberg.