Skip to content
Sök

Extra skolpengar ska bryta ojämlikheten

Norrbottenskommunerna har till hösten möjlighet att ansöka om totalt 22,1 miljoner kronor, medel som ska bryta den ojämlikhet som existerar mellan olika skolor.

I höst inleds den nya statliga finansieringen av skolan, vilken fullt utbyggd omfattar sex miljarder kronor årligen. För höstterminen 2018 får Sveriges skolor dela på en miljard kronor. Alla får mer, men mest får de skolor och kommuner som har störst behov. För Norrbottens län innebär det att kommunerna sammantaget kan ta del av 22,1 miljoner kronor. Av dessa medel är 1,6 miljoner kronor öronmärkta för Kalix kommun.

Du kan läsa mer om satsningen på Utbildningsdepartementets hemsida.