Skip to content
Sök

Berusning på torrschampo kan vara livsfarligt

Kalix kommun vill uppmärksamma er föräldrar på att en farlig användning av torrschampo och andra produkter med drivgas sprider sig. Unga andas in drivgasen i berusningssyfte vilket kan vara livsfarligt redan första gången man gör det.

På flera håll i landet och i den uppmärksammade händelsen i Luleå har det blivit tydligt att unga berusar sig på torrschampo, och andra produkter som finns lättillgängliga i handeln. Erik Lindeman, överläkare på Giftinformationscentralen om riskerna: ”Det kan i värsta fall leda till hjärtstillestånd och död eftersom gasen påverkar det känsliga signalsystemet i hjärtat”.

Lungskador, permanenta skador på nervsystemet, hjärtstillestånd och död

Det är framför allt drivgasen i flaskan som är farlig. Att andas in drivgaser ger upphov till berusning genom att påverka nervcellerna i hjärnan, men de påverkar också det nervliknande signalsystem som finns i hjärtat. Ett akut hjärtstopp kan hända när som helst oberoende av hur mycket gas man andas in. Förutom drivgas finns det i torrschampo också ett pulver som kan fastna i de små luftvägarna och ge lungskador.

Upprepad användning av drivgas kan dessutom ge upphov till permanenta skador på nervsystemet som liknar de yrkesskador som kunde drabba målare som arbetade mycket med lösningsmedel. Ruset efter inhalation försvinner väldigt snabbt så det kan vara svårt att veta om ett barn eller en ungdom har berusat sig på torrschampo.

Skolan samverkar med socialtjänst, polis och föräldrar

– Vid misstanke om att torrschampo används i berusningssyfte kommer vi i skolan samverka med socialtjänst, polis och föräldrar. Om du misstänker att ditt barn har berusat sig på torrschampo och har akuta symtom i form av berusning, slöhet, hosta eller andningsbesvär så måste barnet till sjukhus, berättar Ingela Resin, medicinskt ledningsansvarig skolsköterska Kalix kommun.

Öppet möte för alla föräldrar, 9 maj

Kalix kommun bjuder in till ett öppet möte ”Föräldraskolan” tillsammans med Polisen den 9 maj klockan 18.00 i Kalix Folkets Hus, Rånön. Alla är hjärtligt välkomna.

Kontakt

Vid misstanke om förgiftning: ring Giftinformationscentralen på telefon 010-456 6700. Vid svimning i samband med inhalation så ska man alltid ringa 112.

Om du känner dig orolig, för egen del eller för någon annan, kan du alltid kontakta Kalix kommun via 0923-650 00 och fråga efter Öppenvården Freja.

Läs mer om Öppenvården Freja