Skip to content
Sök

Banbrytande satsning på parasport (video)

Kalix har som första kommun tecknat ett treårigt avtal med Parasport Norrbotten och Special Olympics Sverige.

Avtalet innebär att Kalixungdomar med funktionsnedsättningar får möjligheten att delta i olika aktiviteter under speciella dagevents. Samtidigt utbildas elever på Furuhedsskolans barn- och fritidsprogrammet till ledare för dessa ungdomar. 

Förhoppningen är att detta leder till ökad aktiveringsgrad och hälsofrämjande effekter för funktionsnedsatta ungdomar i Kalix.

Kalix kommuns informationsansvarige Reine Sundqvist har pratat med några av de inblandande.