Kalix har som första kommun tecknat ett treårigt avtal med Parasport Norrbotten och Special Olympics Sverige.

Avtalet innebär att Kalixungdomar med funktionsnedsättningar får möjligheten att delta i olika aktiviteter under speciella dagevents. Samtidigt utbildas elever på Furuhedsskolans barn- och fritidsprogrammet till ledare för dessa ungdomar. 

Förhoppningen är att detta leder till ökad aktiveringsgrad och hälsofrämjande effekter för funktionsnedsatta ungdomar i Kalix.

Kalix kommuns informationsansvarige Reine Sundqvist har pratat med några av de inblandande.