Skip to content
Sök

En julhälsning från superhjältarna på Sangis förskola

Barnen leker ofta att det är superhjältar, men den typiska ”machokulturen” visar sig många gånger. Att en superhjälte ska vara stor, tuff och stark. Men vi vill uppmärksamma barnen om att vara en superhjälte kan handla om så mycket annat.

Att man kan vara stor och stark men ändå vara mjuk och snäll, att man kan visa känslor och känna sig svag. Andra egenskaper kan vara att man är omtänksam och kunna lyssna på en kompis, bra på att räkna, sjunga, dansa, mm. Här kommer läroplanens mål Normer och Värden in, vi kan fokusera på att arbeta med samarbete, värdegrund, etik och jämställdhet.

Vi ser oss som viktiga språkförebilder för barnen. Att vara språklig förebild omfattar såväl språket i sig som regler för hur vi språkar med varandra, och i ett större perspektiv hur människor agerar och samspelar med varandra.

Superhjältarna på Sangis förskola