Skip to content
Sök

Träffar för barn som fyller 1 år under 2023

Familjecentralens öppna förskola anordnar tillsammans med biblioteket och kyrkans öppna förskola fyra träffar för barn som fyller 1 år under år 2023.

Alla tre verksamheter träffar i samverkan årligen barn under deras första levnadsår. Under de fyra återträffarna återknyter verksamheterna gemensamt bekantskapen med alla barn som fyller 1 år under 2023.
– Träffarna är ett sätt för oss att ”knyta ihop säcken” med sagoläsning, sångstund, skapande verksamhet och umgänge. Det är också en stund att bygga nätverk, då barnen oftast övergår till olika förskolor efter 1-årsåldern, förklarar Lena Gählman från Kalix Familjecentrals öppna förskola. 

Träff 1

Genomfördes tisdag den 28 mars, klockan 10.00–11.30.
Träffen ägde rum i barnrummet på Kalix kommunbibliotek, och riktade sig till barn födda 1 januari–31 mars 2022 (barn som fyllde 1 år under januari–mars 2023). 

Träff 2

Tisdag den 13 juni klockan 10.00–11.30
Träffen äger rum på utegården vid Kalix Familjecentral, och riktar sig till barn födda 1 april–30 juni 2022 (barn som fyller 1 år under april–juni 2023).

Anmäl ert intresse till lena.gahlman@edu.kalix.se senast den 8 juni.
Observera! Begränsat antal platser. 

Träff 3

Tisdag den 5 september klockan 10.00–11.30.
Träffen äger rum på utegården vid Kalix Familjecentral, och riktar sig till barn födda 1 juli–30 september 2022 (barn som fyller 1 år under juli–september 2023).

Anmäl ert intresse till lena.gahlman@edu.kalix.se senast den 1 september.
Observera! Begränsat antal platser. 

Träff 4

Tisdag den 21 november klockan 10.00–11.30
Träffen äger rum i barnrummet på Kalix kommunbiblioteket, och riktar sig till barn födda 1 oktober–31 december 2022 (barn som fyller 1 år under oktober–december 2023).

Anmäl ert intresse till biblioteket@kalix.se senast den 17 oktober.