Skip to content
Sök

Fjärrundervisning för årskurs 1 och 2 på Furuhedsskolan

Från och med måndag den 3 maj ändrar gymnasiet undervisningsformen på grund av att det är många smittade elever i verksamheten. Årskurs 1 och 2 har 100 procent fjärrundervisning medan årskurs 3 har 100 procent närundervisning.

Elever som behöver vara på skolan kommer även fortsättningsvis att kallas in. Även elever inom yrkesprogrammen kommer att kallas in, i mindre grupper, för praktiska moment. Det samma gäller elever som ska ha prov.

Beslutet gäller vecka 18 och 19 och anpassas utifrån smittläget.

Mer information finns på Schoolsoft.