Sök

Bidrag för ökad kännedom om kommunala partnerskap

Masakas besöker Kalix, pelarrönnen i bakgrunden är också Kalix kommuns globträd. Från vänster: Björn Emmoth, Achilles Mawanda, Tommy Nilsson, Malin Huuva, Francis Kimuli, Juuko Winyi, Per Eriksson, Sara Cave, Juliet N Mayanja. Foto: Kalix kommun.
Masakas besöker Kalix, pelarrönnen i bakgrunden är också Kalix kommuns globträd. Från vänster: Björn Emmoth, Achilles Mawanda, Tommy Nilsson, Malin Huuva, Francis Kimuli, Juuko Winyi, Per Eriksson, Sara Cave, Juliet N Mayanja. Foto: Kalix kommun.

ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati) har nyligen beviljat bland andra Kalix kommun bidrag för att kommunicera om sitt internationella partnerskap och hur detta bidrar till att nå Agenda 2030.

Kalix kommun arbetar tillsammans med Masaka i Uganda inom ett kommunalt partnerskap kring miljöfrågor. Projektet har en stark koppling till flera av de 17 globala målen i Agenda 2030 och syftar till att öka medvetenheten kring sophantering, plaster och miljö hos skolelever och beslutsfattare. Projektet drivs för kommunens del av Kulturskolan i Kalix.
– Detta bidrag hjälper oss att öka kunskapen om vårt kommunala partnerskap och de globala målen liksom fördelar och möjligheter med internationellt utvecklingssamarbete, säger Kulturskolans biträdande rektor Per Eriksson.

Det beviljade bidraget kommer att användas till riktade kommunikations- och informationsinsatser om det kommunala partnerskapsarbetet, dess mål och syfte. Insatserna kan riktas mot politiker, tjänstepersoner och medborgare i Kalix kommun, men också i övriga Norrbotten.
– Vi får nu möjlighet att skapa strategier och underlag, så vi kan kommunicera en faktabaserad bild av vårt projekt i en bredare form, till en större målgrupp, säger Per Eriksson.

Du kan läsa mer om ICLD och projektet på deras hemsida.

Senast uppdaterad: 2021-07-26 15:43

Relaterade nyheter

En liten film om internationellt utvecklingssamarbete

2022-01-28 - Kalix kommun driver tillsammans med Masaka i Uganda ett miljö och demokratiprojekt, med anledning av det har Kulturskolan i Kalix gjort denna film som förklarar hur internationellt utvecklingssamarbete fungerar.

Läs mer

"Melodikrysset" med Kalix Artist- och Musikerutbildning

2020-11-30 - Genom det goda samarbetet mellan Kalix kommun och Kalix Folkhögskola presenteras nu konserten "Melodikrysset" på kalix.se. Du kan se konserten på den här sidan från 19.00 i kväll, den första advent.

Läs mer

Dansuppvisning med elever från Kulturskolan

2019-10-25 - Igår - den 24 oktober - dansade elever från årskurs 3–9 på Kalix Folkets Hus. Eleverna som studerar dans på kulturskolan gestaltade de fyra årstiderna. Rekvisitan gjordes av bildelever, SFI-elever och pensionärer.

Läs mer

Musikafton med kulturskolans elever

2019-04-26 - I Furuhedsskolans matsal bjuds det den 2 maj på musikafton med elever från kulturskolan. Med start klockan 18.30. Ett blandat program med många solister, några duos och mindre ensembler utlovas.

Läs mer

Kollegialt arbete på Kulturskolan i Kalix

2018-12-17 - De senaste tre åren har vi jobbat och fokuserat särskilt på kollegial professionsutveckling av verksamheten. Vi har använt många metoder och utgått från många perspektiv och artiklar, men aktionslärande är den form som varit mest central.

Läs mer

Polarstjärnepris för Kalixbördig violinist

2018-02-12 - Kalixfödde violinisten Angelo Lundström, 14 år, tog i början av januari andraplatsen i Polarstjärnepriset 2018. Angelo fick sin tidiga musikutbildning genom Kulturskolan i Kalix, där hans pappa också jobbade som musiklärare.

Läs mer

Kulturskolan firar 50 år (video)

2017-05-22 - Kalix Kulturskola firar 50 år med en riktig jubileumsföreställning, tisdag den 23 maj. Var med och fira du också!

Läs mer