Skip to content
Sök

Bidrag för ökad kännedom om kommunala partnerskap

Masakas besöker Kalix, pelarrönnen i bakgrunden är också Kalix kommuns globträd. Från vänster: Björn Emmoth, Achilles Mawanda, Tommy Nilsson, Malin Huuva, Francis Kimuli, Juuko Winyi, Per Eriksson, Sara Cave, Juliet N Mayanja. Foto: Kalix kommun.
Masakas besöker Kalix, pelarrönnen i bakgrunden är också Kalix kommuns globträd. Från vänster: Björn Emmoth, Achilles Mawanda, Tommy Nilsson, Malin Huuva, Francis Kimuli, Juuko Winyi, Per Eriksson, Sara Cave, Juliet N Mayanja. Foto: Kalix kommun.

ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati) har nyligen beviljat bland andra Kalix kommun bidrag för att kommunicera om sitt internationella partnerskap och hur detta bidrar till att nå Agenda 2030.

Kalix kommun arbetar tillsammans med Masaka i Uganda inom ett kommunalt partnerskap kring miljöfrågor. Projektet har en stark koppling till flera av de 17 globala målen i Agenda 2030 och syftar till att öka medvetenheten kring sophantering, plaster och miljö hos skolelever och beslutsfattare. Projektet drivs för kommunens del av Kulturskolan i Kalix.
– Detta bidrag hjälper oss att öka kunskapen om vårt kommunala partnerskap och de globala målen liksom fördelar och möjligheter med internationellt utvecklingssamarbete, säger Kulturskolans biträdande rektor Per Eriksson.

Det beviljade bidraget kommer att användas till riktade kommunikations- och informationsinsatser om det kommunala partnerskapsarbetet, dess mål och syfte. Insatserna kan riktas mot politiker, tjänstepersoner och medborgare i Kalix kommun, men också i övriga Norrbotten.
– Vi får nu möjlighet att skapa strategier och underlag, så vi kan kommunicera en faktabaserad bild av vårt projekt i en bredare form, till en större målgrupp, säger Per Eriksson.

Du kan läsa mer om ICLD och projektet på deras hemsida.