Skip to content
Sök

Utbilda dig till undersköterska eller vårdbiträde!

Utbildning ger dig en tryggare anställning – utbilda dig till Undersköterska eller Vårdbiträde vid vuxenutbildningen i Kalix!

Våra utbildningar är:

  • Kostnadsfria (endast en administrativ avgift om 200 kronor tas ut och kurslitteratur bekostas av eleven)
  • CSN-berättigade
  • Flexibla, distans/klassrum

Sök senast den 31 maj – kursstart under vecka 34 och 35.

Intresserad? Ta kontakt med våra studie- och yrkes-vägledare via vuxsyv@kalix.se