Skip to content
Sök

Lär dig skapa ett vägvinnande CV!

Välkommen på en eftermiddag där du kan få inspiration och stöttning i att skapa ett vägvinnande CV.

Vi riktar oss till dig som är aktiv i jobbsökande. Om du har ett annat modersmål än svenska så bör du ha kommit så pass långt i svenska språket att du kan skriva och läsa bra på egen hand.

Dag: Torsdag den 14 mars
Tid: klockan 12.00–15.00.
Plats: Folkets Hus, lokal visas på TV-skärm vid entrén.
Anmälan: Skicka ett mail till vuxsyv@kalix.se
Skriv anmälan CV-skrivning samt ditt namn.