Fram till den 1 juli 2020 finns det möjlighet att komplettera en påbörjad gymnasieutbildning med kurser för ta ut ett slutbetyg från Vuxenutbildningen. Detta gäller dig som har en ej slutförd gymnasieutbildning med kurser från det system som gällde innan nu gällande Gy11/vux12.

Efter den 1 juli 2020 kan man endast läsa till gymnasieexamen. I gymnasieexamen kan inte alla kurser från det gamla systemet ingå, utan bara vissa.
Är du osäker på om vad som gäller för dig? Kontakta oss för mer information direkt eller för att boka ett personligt möte. Du når oss enklast via vuxsyv@kalix.se.

Service via lärcentra

Vårt lärcentra erbjuder följande service för dig som läser på distans mot universitet eller andra utbildningsanordnare:

  • Tentamensmöjligheter
  • Teknisk utrustning, så som videokonferens, gratis WiFi, bärbara datorer, utskrifts- samt kopieringsmöjligheter
  • Elevkök
  • Studierum, enskilt eller grupp
  • Bemannad reception

Läs mer på www.kalix.se/vuxenutbildning