Skip to content
Sök

Förmåner för dig som jobbar inom vården i sommar

För att främja personalförsörjningen under sommaren 2024 har socialförvaltning, i dialog med arbetstagarorganisationen, beslutat att erbjuda sommarförmåner till vikarier och ålderspensionärer som arbetar schemalagt minst åtta veckor under perioden 10 juni till 25 augusti.

Timvikarie sommaren 2024

Inför sommaren 2024 har socialförvaltningen två erbjudanden till vikarier som arbetar minst åtta veckor under perioden 10 juni till 25 augusti 2024:

 • Erbjudande 1: 10 000 kronor
  De vars arbetsplats är i/utgår från centrala Kalix kan få 10 000 kronor.
 • Erbjudande 2: 13 000 kronor
  De vars arbetsplats är i/utgår från Sangis eller Töre kan få 13 000 kronor.

Kompetensbristen är fortsatt stor och socialförvaltningen har sett att verksamheter i kommunens ytterområde haft särskilda utmaningar att personalförsörja under sommartid och väljer därför att göra denna extra satsning under 2024.

Villkor för sommarförmån

 • Sommarförmånen gäller medarbetare inom ordinärt boende, stöd och omsorg samt särskilt boende.
 • Förmånen riktar sig till dig som är timanställd semestervikarie eller har en månadsanställning som omfattar högst sex månader.
 • Erbjudandet gäller för vård- och omsorgspersonal inom kommunals avtalsområde som arbetar minst åtta veckor schemalagt under perioden 10 juni – 25 augusti 2024 med en sysselsättning om minst 75 procent. Förmån utgår inte om medarbetaren haft mer än två frånvarotillfällen med totalt fyra arbetsdagar under samma period.
 • Du ansöker själv om förmånen efter att åtta veckors arbete är avslutat. Din chef beslutar om du är berättigad bonus. 

Så ser processen för handläggning ut

Du som medarbetare lämnar in ansökan om sommarförmån till närmaste chef senast den 30 augusti 2024. För att du ska få sommarförmånen förutsätts att du har utfört arbete, det vill säga att arbetstid finns schemalagd och att du dessutom har utfört arbete under den tiden. Din närmaste chef kontrollerar om du uppfyller kriterierna och tar sedan beslut om utbetalning. Ersättning utbetalas i oktober 2024.

Har du frågor och funderingar gällande sommarförmånen, kontakta din närmaste chef.


Jobbonär sommaren 2024

För att främja personalförsörjningen under sommaren 2024 erbjuder socialförvaltningen i Kalix kommun en sommarförmån till pensionärer – så kallade jobbonärer. Som jobbonär får du 25 procent extra utöver din grundlön när du anställs och arbetar under perioden 10 juni – 25 augusti. Vid fortsatt anställning återgår du till ordinarie grundlön.

Villkor för sommarförmån

 • Erbjudandet gäller dig som är född till och med 1957-12-31.
 • Gäller medarbetare inom ordinärt boende, stöd och omsorg samt särskilt boende, kommunals avtalsområde.
 • Förmånen riktar sig till dig som är intermittent anställd.
 • Erbjudandet gäller för vård- och omsorgspersonal som arbetar under perioden 10 juni – 25 augusti 2024 (vecka 24–34).
 • Efter fastbestämd period så återgår medarbetaren till ordinarie grundlön.
 • PAN-anställda omfattas inte av förmånen.
 • Jobbonärförmånen kan inte kombineras med andra förmåner eller avtal.

Så ser processen för handläggning ut

 1. Chef skickar in ett delegationsbeslut via e-tjänsten delegationsbeslut för respektive medarbetare som berörs av jobbonär erbjudandet och som skall jobba under förbestämd period.
 2. Ersättningen betalas ut löpande utifrån medarbetarens arbetade pass enligt ordinarie löneprocess.

Arbetsgivaren avgör om du är berättigad jobbonär förmån - vid frågor kontakta närmaste chef.