Skip to content
Sök

Öppenvården Freja - din livsguide när du behöver det

Öppenvården Freja arbetar med olika insatser riktade till barn och unga, deras familjer samt vuxna som behöver hjälp att gå igenom problem. "Som vi ser det så behöver alla någon form av livsguide någon gång i livet och det ska man aldrig känna skam och skuld för", säger Susanna Björnemark, familjepedagog på öppenvården Freja.

Freja arbetar främst på uppdrag från socialsekreterare på individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsenhet samt vuxenenheten, men de har även uppdrag från arbetsgivarenheten på Kalix kommun samt från lokala privata företag.
"Vi har också möjlighet att erbjuda råd och stöd till gemene man. Vi erbjuder tre generella samtal där vi inte på något sätt dokumenterar, vi för bara statistik på hur många vi har. Det är en bra ingång till att få den hjälpen du kan behöva", säger Susanna Björnemark.

Behovsprövade insatser

Uppdrag som kommer från en socialsekreterare är alltid behovsprövade och utgår från den enskildes eller familjens behov eller förutsättningar. Det betyder att en utredning har gjorts för att utreda vilka dessa behov och förutsättningar är.
"Det handlar i regel om att guida och hjälpa människor som har hamnat i någon form av livskris eller situation som man inte själv kommer ut ur", förklarar Susanna Björnemark.

Samarbete för individens välmående

Hon berättar att externa aktörer såsom regioner, arbetsförmedlingar, försäkringskassan ofta sätts in.
"Allt som har med den personens behov att göra försöker vi hjälpa till med. Andemeningen är ju att människan ska må bra i slutändan och dit når vi lättast genom samarbeten."
Den person som är i en utsatt situation kan ofta känna skam och skuld, och dra sig för att söka hjälp. Susanna Björnemark förklarar dock att det går bra att vara helt anonym.
"Du kan slå ett telefonnummer och så pratar vi, vi behöver inte alls veta vem du är. Vi bemöter dig i regel med den känslan att det här ska inte du skuldbeläggas för, utan saker och ting händer i livet som man inte alltid kan rå för."

Stor bredd på kompetenser

Susanna Björnemark förklarar att öppenvården Freja har en stor bredd av kompetenser, och kan hjälpa till vid en mängd olika livskriser och skeenden.
"Vi har bemöter allt från blivande föräldrar till missbrukare. Vi vill avdramatisera situationen, och motverka känslan av att någonting är fel. Du är inte fel, utan det är kanske någonting du gjort som har blivit galet, eller något någon i din närhet har gjort. Det finns alltid någonting gott i dig som människa, och det försöker vi lyfta."

Du kan läsa mer om öppenvården Freja på www.kalix.se/freja.