Skip to content
Sök

Ny e-tjänst för orosanmälan

Nu har Kalix kommun skapat en e-tjänst för dig som vill göra en orosanmälan. Om du känner oro för att ett barn eller en ungdom far illa, är det viktigt att du berättar det för dem som har rätt att ingripa för att skydda och hjälpa.

Du behöver inte vara säker på att det verkligen är så illa som du misstänker, utan du ska kontakta våra socialsekreterare utifrån den oro som du har. I lagtexten uttrycks det som att du ska ha "fått kännedom om". Det räcker alltså med att du har fått se eller höra något som tyder på att ett barn far illa.

Gå direkt till e-tjänsten för att göra en orosanmälan, eller läs mer om hur en orosanmälan går till och vad den kan leda till.