Skip to content
Sök

Kalix CM-team - en förebild för hela Sverige

En grupp som förr ofta föll mellan stolarna är personer med samsjuklighet – en kombination av svåra psykiska problem och missbruk. Case management är en metod för att fånga upp och samordna insatserna för dessa personer, och Kalix så kallade CM-team har blivit en inspiration för hela landet.

Case management innebär samordning av resurser och insatser till personer med samsjuklighet. Insatserna samordnas av en Case manager, som har det samlade ansvaret för alla stöd- och behandlingsinsatser för personen. CM-teamet i Kalix drivs sedan 2009 gemensamt av socialförvaltningen vid Kalix kommun och Region Norrbotten.
"Just det här med samverkan och att klienten får samtidig hjälp med sin psykiska ohälsa och sitt missbruk är otroligt viktigt. Det går faktiskt att jobba tillsammans Region och socialtjänst, det är vi ett bevis på", fastslår Ann-Charlotte Christiansen jobbar som Case Manager vid IFO Öppenvården i Kalix.

Kontakter i två organisationer

Ann-Charlotte är en av teamets fyra Case Managers, alla med olika yrkesbakgrund. Två är anställda av IFO (Individ- och familjeomsorgen) och två av Regionens närpsykiatri. CM-manager Susanne Lindberg är anställd av Regionen.
"Vi tillhör vår egen organisation så att man har kvar kontakterna. Som jag vuxenpsykiatrin, vi har ju doktorer, vi har andra kollegor. Inkörsporten blir lättare, när vi kan använda våra olika kontaktnät".

Föreläste om metoden i Danmark

CM-teamet var nyligen tillsammans med överläkare Markus Boman i Danmark och förläste om den evidensbaserade metoden, som har gett så bra resultat för klienter med samsjuklighet.
"Vi fick väldigt bra respons. De var väldigt intresserade, då det här är klienter som har väldigt komplexa behov både i sitt missbruk och i sin psykiska ohälsa. Vi hoppas att vi ska få fortsätta med det, och att man också kan jobba med den här metoden på andra ställen", säger Ann-Charlotte Christiansen.
Susanne Lindberg berättar att CM-teamet demonstrerade lyckade exempel från Kalix.
"Vi visade hur man får det att fungera på en liten ort, för det går ju faktiskt att samverka. Kalix används faktiskt som det goda exemplet över hela Sverige, vi har bland annat fått förfrågan om att föreläsa i Stockholm framöver".

Tätt samarbete i CM-teamet

De fyra i teamet gick 2007 CM-utbildningen Integrerad behandling vid missbruk och svår psykisk störning tillsammans via Växjö universitet.
"Vi läste på distans och jobbade samtidigt. Sedan började vi att jobba i det här teamet tillsammans från Regionen och socialtjänsten", berättar Ulla Lindbäck, Case Manager vid IFO öppenvården i Kalix.
CM-teamet har varit intakt sedan starten, och sitter under ett och samma tak på Centralgatan i Kalix.
"Om jag hade suttit på regionen hade det varit svårare att samverka, det är betydligt lättare när vi är under samma tak, konstaterar Susanne Lindberg."