Skip to content
Sök

Kalix bäst i Norrbotten på att ta hand om våldsärenden

– Vi arbetar i ett specialistteam där vi har spetskompetens att möta våldsutsatta personer och deras anhöriga. Vi erbjuder även hjälp till utövare. Detta är ett prioriterat område inom hela Kalix kommun och vi arbetar tillsammans inom konceptet En kommun fri från våld, säger Frida Fallström, enhetschef inom individ- och familjeomsorgen.

Mäns våld mot kvinnor är inte en isolerad fråga utan angår hela samhället. Organisationen Unizon arbetar för att alla våldsutsatta kvinnor och barn, samt utsatta unga, ska erbjudas stöd och skydd av hög kvalitet oberoende av livssituation och bakgrund. Vartannat år genomför de en kvinnofridsbarometer där de undersöker kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor. I Kvinnofridsbarometern 2023 har Kalix kommun klättrat tio placeringar och kommer på plats 65 av Sveriges 290 kommuner. Med det är Kalix bäst i Norrbotten.

– Vi arbetar i ett specialistteam där vi har spetskompetens att möta våldsutsatta personer och deras anhöriga. Vi erbjuder även hjälp till utövare, säger Frida Fallström, enhetschef inom individ- och familjeomsorgen.

I en intervju i Sveriges Radio P4 Norrbotten berättar Frida också om hur man tillsammans med övriga verksamheter inom Kalix kommun arbetar med konceptet En kommun fri från våld.

Lyssna på intervjun med Frida Fallström i P4 Norrbotten 

Läs mer om hur Kalix kommun arbetar med En kommun fri från våld

Hela Kvinnofridsbarometern 2023 hittar du på Unizons webbplats