Skip to content
Sök

Hej Vuxen – mars 2023

Vi välkomnar alla vuxna som finns i barn och ungas närhet till februari månads öppna och kostnadsfria digitala föreläsning. Vad räknas som våld? Tecken på utsatthet. Inspelad föreläsning, finns tillgänglig från 21 mars 2023.

Denna gång föreläser Erika och Anki om våld i unga relationer. Föreläsningen lyfter bland annat varningssignaler, tecken på utsatthet och vad du som vuxen kan göra för att stötta och prata om relationer. Erika och Anki företräder föreningarna; Kvinnojouren Athena i Övertorneå och Överkalix samt Kalix Kvinno- och tjejjour som arbetar för kvinnor och barns rättigheter och frigörelse och mot mäns/killars våld mot kvinnor/tjejer.

Du kan när du vill se föreläsningen här på sidan.

Vad räknas som våld? Tecken på utsatthet

Frågor och feedback

Är det något ämne du tycker bör lyftas i Hej vuxen konceptet? Skicka gärna ett mail med förslag på teman inför kommande föreläsningar till:
anna.kommes@overtornea.se – malin.aberg@kalix.se eller ann-louise.esperi@haparanda.seKommunvapen för kommunerna bakom "Hej Vuxen": Haparanda stad, Kalix kommun, Överkalix kommun och Övertorneå kommun.