Skip to content
Sök

Framgångsrik behandling av missbruk och beroenden

En samhällsviktig funktion vid Öppenvården Freja är behandlingen av missbruk och beroenden. "Jag jobbar främst med beroendesjukdomen, vilket inkluderar alkoholberoende drogberoende och spelberoende – det gäller då spel om pengar", förklarar drogterapeut och sjuksköterska Åsa Nordström.

Behandling på Öppenvården Freja utgörs i många fall av enskilda samtal. Men Åsa Nordström berättar att de sedan februari 2019 också erbjuder en gruppbehandling för substansberoende.
"Då menar jag alkohol- och drogberoende. Gruppbehandlingen baserar sig på Minnesotamodellens koncept som innebär att vi jobbar med de 12 stegen. Gruppbehandlingen har slagit väldigt väl ut, vi har fått väldigt många intresserade och väldigt många klienter i gruppen."

Speglar sig i varandra

Gruppbehandlingen har ett löpande intag, vilket innebär att nya klienter kan ansluta när som helst under terminen.
"Vad vi ser som väldigt effektfullt med gruppbehandling, är att ha stödet av andra som är i liknande situationer. Chansen att få spegla sig i varandra och reflektera kring sig själv och sina medmänniskor har en oerhört kraftfull verkan", förklarar Åsa.
Två behandlare medverkar alltid vid gruppbehandlingen, det är Åsa i egenskap av drogterapeut och behandlingsassistent Stefan Granström.
"Vi har lagt den på på kvällstid för att kunna tillmötesgå så många klienter som möjligt, då de oftast jobbar på dagarna."

Vill förändra livet till det bättre

Gruppterapin är väldigt uppskattad av klienterna, men Åsa förklarar att den till en början kanske inte passar alla.
"Det är många som behöver enskild hjälp också. De kanske inte känner att de passar in i ett gruppsammanhang eller så."
Hon berättar att många av klienterna i gruppen till en början gått i enskild terapi.
"De har sedan tagit steget vidare in i grupp, och ingen har ångrat det så vitt jag vet. Det handlar om att utmana sig själv för att kunna förändra sitt liv. Vi jobbar med att förändra livet för de här människorna till någonting bättre!"

Så söker du hjälp

Om du är vuxen och vill söka hjälp för egen del kontaktar du enklast vuxengruppens mottagning, men Åsa berättar att det även går att ringa direkt till öppenvården.
"Vi guidar vidare den som kontaktar oss. Vi erbjuder också tre generella rådgivande samtal, där kan i princip vem som helst ringa. Det kan vara den beroende själv, det kan vara en närstående eller en närstående som själv behöver behandling för medberoende."

Du kan läsa mer om öppenvården Freja på www.kalix.se/freja.