Skip to content
Sök

Machofabriken på schemat för kommunanställda och poliser

Mohamed Musa utbildare från organisationen MÄN.
Mohamed Musa utbildare från organisationen MÄN.

Just nu utbildas personal vid Kalix kommun, friskolan och Polisen om en metod för att lära om normer och värderingar. Machofabriken som metodmaterialet heter är framtaget av organisationen MÄN.

Tisdag, onsdag och torsdag denna vecka får personal från elevhälsan, grundskolan, Frizon, Räddningstjänsten och Polisen lära sig om metoden från MÄN på Kalix Folkets Hus. 

Machofabriken har fyra huvudområden:

  • Normer & lådor
  • Våld & samtycke
  • Makt & relationer
  • Att känna efter

I Kalix kommer skolorna att arbeta med materialet i årskurs 6, men även personal på högstadieskolorna utbildas för att möjliggöra fortsatt arbete. Genom att personalen på Frizon kan materialet även nå ungdomar på fritiden. Polisen och Räddningstjänsten kommer att göra gästspel i åkrskurs 6 under vissa lektioner och samtala med eleverna. 

Läs mer om Machofabriken på organisationen MÄNs hemsida.