Skip to content
Sök

Uppstartsmöte för grannsamverkan i Bondersbyn

Onsdag den 17 januari var det uppstartsmöte för grannsamverkan i Bondersbyn med deltagare även från grannbyarna Börjelsbyn, Marieberg och Stora Lappträsk.
Onsdag den 17 januari var det uppstartsmöte för grannsamverkan i Bondersbyn med deltagare även från grannbyarna Börjelsbyn, Marieberg och Stora Lappträsk.

Från den 1 juli 2023 gäller en ny lag som ställer större krav på samverkan mellan Polis och kommun i det brottsförebyggande arbetet. I det ingår bland annat att inspirera till grannsamverkan.

Kalix kommun vill verka för att kommunens invånare ska känna att Kalix är en trygg plats att bo på, och där spelar grannsamverkan en viktig roll..Dess syfte är att hålla nere brottsligheten och bidra till ökad trygghet, grannsamverkan leder också indirekt till ökad samvaro och gemenskap. 

Grannsamverkan vid nationalälvens stränder – från Börjelsbyn uppströms via Bondersbyn vidare till Marieberg och Stora Lappträsk växte fram genom tre möten:

  • Den 8 november hade Polisen och kommunens Trygghets- och preventionssamordnare informationsträff om grannsamverkan i Bondersbyn.
  • Den 6 december träffade Polis och samordnare åter utsedda kontaktpersoner för utbildning. 
  • Den 17 januari hölls ett uppstartsmöte med de hushåll som deltar i Grannsamverkan.

Förhoppningen är nu att fler områden och byar i Kalix kommun ska intressera sig för att starta upp grannsamverkan.