Skip to content
Sök

Nu är en ny mer energieffektiv kylanläggning på plats

Det har varit många turer när det gäller kylanläggningen på Part arena/Fomab arena, men nu är äntligen den nya permanenta lösningen på plats. Och den är betydligt mer energieffektiv än den gamla.

När de sista komponenterna för att kunna bygga ihop kylanläggningen vid Kalix ishall äntligen levererades, efter att leveranserna försenats med 15 veckor på grund av läget i omvärlden, startade ett intensivt arbete med att reparera och testa kylanläggningen. Idag är allt klart och det finns is på både Part och Fomab Arena, men när det gäller is utomhus är vädret förstås alltid en osäkerhetsfaktor (vind, regn och varmt väder är försvårande). Efter en kvalificerad bedömning av kvarstående kostnader ser det också ut att budgeten på 5 miljoner kronor håller.

Det som gjorts är i korthet att tubpannan bytts ut mot en plattvärmeväxlare som är bättre dimensionerad och därmed gör att man kan få ut mer effekt från maskinerna. Det är nu också en energieffektivare och miljövänligare anläggning med ny köldbärare i form av ammoniakvatten i den så kallade bandypisten (den tidigare krävde mer pumpenergi). Nu kan man också ta tillvara mer av överskottsvärmen från kylmaskinerna vilket innebär ytterligare energieffektivisering. Det finns ytterligare åtgärder att vidta för att optimera anläggningen, till exempel att byta ut några kompressorer samt det kyltorn som varit där sedan början på 90-talet.

– Vi är nöjda med att den investering vi tvingades göra med anledning av det oförutsedda haveriet nu gett oss en mer energieffektiv och hållbar lösning för framtiden, säger Camilla Sandin, fastighetschef på Kalix kommun. Samtidigt arbetar vi kontinuerligt för att utveckla och förbättra, inom alla områden.