Skip to content
Sök

Hjälp oss att förbättra vårt arbete inom fritid och kultur!

Enkäten Nöjd medborgarindex handlar om fritids- och kulturförvaltningens ansvarsområde och kommunen som helhet. Enkäten är ett steg i vårt arbete med att mäta kvalitén i våra verksamheter.

Via www.kalix.se/medborgarindex kan du besvara enkäten till och med den 10 januari.
Du kan även hämta enkäten i pappersform på Kalix Sportcity, Kalix bibliotek eller Kalix kommunförvaltning.
Fritids- och kulturförvaltningen.