Skip to content
Sök

Sök bidrag till folkhälsobefrämjande aktiviteter senast 31 mars

Bidraget för folkhälsobefrämjande aktiviteter kan sökas av pensionärsföreningar och föreningar inom paraplyorganisationen Funktionsrätt. Bidraget syftar till att motverka ensamhet och utanförskap

Bidraget för folkhälsobefrämjande aktiviteter kan sökas av pensionärsföreningar och föreningar anslutna till paraplyorganisationen Funktionsrätt. Syftet med bidraget är att motverka ensamhet och utanförskap.

Bidraget utges till folkhälsobefrämjande aktiviteter för pensionärsföreningar och föreningar med säte i Kalix kommun knutna till paraplyorganisationen Funktionsrätt.

Bidraget baseras på antalet medlemmar, under förutsättning att verksamhet bedrivs. Att ha en aktiv fritid är viktigt för att hålla sig frisk och för att må bra. 

Aktiviteter behöver därför rikta sig mot hela målgruppen, inte bara till medlemmar i den egna föreningen

Logotypen "Gäller alla äldre i Kalix kommun" – framtagen av PRO i Kalix.Föreningen ska i sin ansökan kort beskriva tänkta insatser, samt efter avslutat verksamhetsår redovisa utfallet av satsningen.

Observera att aktiviteter som ordnas med dessa medel ska vara öppna för alla i målgruppen – inte bara medlemmar – vilket tydligt ska framgå i marknadsföringen av dessa aktiviteter. 

Använd gärna logotypen "Gäller alla äldre i Kalix kommun", som är framtagen av PRO Kalix.

Bidraget betalas ut en gång per år. Redovisning av aktiviteter för 2022 sker på separat blankett, senast 31 mars 2023. Intresserade föreningar och pensionärsorganisationer anmäler sitt intresse om att bidra med aktiviteter, också det senast den 31 mars 2023.