Skip to content
Sök

Ännu ingen färdig is på Fomab Arena

Den inhyrda kylanläggningen klarar dess värre inte att skapa is på Fomab Arena i rådande väderlek. Kalix kommun arbetar allt jämnt för fullt, tillsammans med experter på området, för att optimera kapaciteten på anläggningen. Med en väderprognos som berättar om klarare och kallare väder lever hoppet om att issäsongen snart ska vara igång.

När kylanläggningen vid Fomab Arena skulle startas för säsongen i början av oktober upptäcktes ett akut fel och hela issäsongen var i fara. Den till synes enda möjliga lösningen för att kunna rädda issäsongen blev att hyra en kylanläggning. Men den inhyrda kylanläggningen har inte klarat att göra is i rådande väderlek. Hur kunde det då bli så här och vad händer nu?

Vi hade två möjliga alternativ. I och med att vi redan hade kommit en bit in på säsongen gjorde vi, tillsammans med experter på området, bedömningen att kapaciteten på den nu hyrda anläggningen skulle räcka till. Den inhyrda kylanläggning optimeras just nu för att nå en högre kapacitet. Det andra alternativet var närmare 800 000 kronor dyrare och det finns inga garantier för att det heller hade klarat rådande väderlek.

När vi körde igång i torsdags hade vi stora förhoppningar att vi skulle kunna få is på Fomab Arena. Alla gör allt de kan för att lösa detta. Vi har egen personal som är mycket kunniga inom området och som nu arbetar tillsammans med några av landets främsta experter för att optimera kylanläggningen på plats. Förhoppningen är förstås att vädret blir klarare och kallare och på så sätt också bidrar.

Som vi med all tydlighet blivit varse vet man aldrig hur vädret blir. Vi tog redan från början beslutet att hyra anläggningen i 16 veckor för att kunna underhålla isen och säkerställa kvaliteten under hela resten av säsongen.

Vi är redan nu i full gång med att se över vilka möjligheter som finns för en permanent lösning. Vi kommer att samarbeta med alla berörda aktörer och andra sakkunniga för att tillsammans hitta den bästa lösningen, i god tid till nästa säsong.

Kalix kommun för dialog med berörda föreningar och gör allt för att lösa detta på bästa sätt för alla inblandade.