Skip to content
Sök

Välkommen till Strandängarna – men lämna bilen utanför bommarna

Vi är glada att många vill sjösätta båtar, spela boule eller beachvolley vid Strandängarna, men det är viktigt att vi alla följer reglerna gällande fordonstrafik i området.

All fordonstrafik innanför bommar/grindar på området vid Kalix Camping och Strandängsbadet, är förbjuden. Enda undantagen är servicetrafik, personer med tillstånd för PRH (parkeringstillstånd rörelsehindrad) och campinggäster som är på väg till eller från sin plats.

Om du inte kan sjösätta på annan plats än vid båthamnen på området kan du ringa det telefonnummer som står på bommen vid receptionshuset, för att nå Kalix Camping/Valhall och få hjälp. Kom ihåg att det är förbjudet att lämna eventuella båtvagnar och liknande på området.

Så tar du dig till Strandängarna

Parkeringsplatser finns vid Kalix Lilla trästad, avfart från E4, Älvängsgatan. Cykelparkering finns vid Strandängsbadet. Du kan med fördel ta lokaltrafiken till busstationen och gå via någon av gångtunnlarna vid Stora Coop och ICA Hjärtat ner till Strandängarna. Till fots, med cykel eller dylikt kan du också komma längs gång- och cykelvägen (Strandpromenaden) både från Risön och Gammelgården.

Lokaltrafikens linjer, tidtabell och biljetter hittar du via Länstrafiken i Norrbottens App och via www.kalix.se/lokaltrafiken

Varmt välkomna till Strandängarna för många roliga och trevliga aktiviteter i sommar!