Skip to content
Sök

Se över din VA-anläggning i rådande kyla

För tillfället får vi mycket samtal gällande fruset vatten inne i fastigheter.

 I rådande kyla uppmanar vi fastighetsägare att se över sina anläggningar så att värmen når innanför skåpar och andra utrymmen där vattenledningar finns. Tänk särskilt på utrymmen där inkommande vatten är. Om problem med fruset vatten uppstår inne i fastigheten, kontakta i första hand en VVS-firma då problemet vanligtvis är inne i fastigheten. VVS-firman kontaktar i sin tur kommunen vid behov.
Teknisk försörjning