Skip to content
Sök

Nya bron i Kalix öppnar för trafik den 13 december

Den 13 december klockan 13.30 flyttar Trafikverket över fordonstrafiken från den gamla till den nya bron över Kalix älv. Gång- och cykelvägen över den nya bron, med tillhörande anslutningar, är inte klar. Det är därför inte möjligt att gå eller cykla över bron.

Observera att området runt bron fortfarande räknas som ett arbetsområde med trafik och arbetsfordon.

Följ gärna överflyttningen av trafik här på  Kalix kommuns kommuns hemsida, med start klockan 13.00.

Inget evenemang för allmänheten ordnas den 13 december. Ett arrangemang planeras istället senare, när gång- och cykelvägen över bron är klar.

Gång- och cykelvägen på den gamla bron är öppen tills gång- och cykelvägen på den nya bron blivit färdigställd. Hösten 2022 ska allt runt bron vara färdigbyggt och den gamla bron riven.

Sändning från öppningen av nya E4-bron

Här kan du se sändningen live klockan 13.00, eller när du vill därefter.