Skip to content
Sök

Första spadtaget för ny E4-bro över Kalix älv

Tommy Nilsson, kommunalråd i Kalix kommun och Helena Eriksson, regional direktör på Trafikverket, tar första spadtaget.
Tommy Nilsson, kommunalråd i Kalix kommun och Helena Eriksson, regional direktör på Trafikverket, tar första spadtaget.

På måndagen, den 10 juni, tog Trafikverkets regionala direktör, Helena Eriksson och Kalix kommuns kommunalråd, Tommy Nilsson det första spadtaget för den nya bron över Kalix älv.

Inom några veckor kommer Trafikverket att påbörja arbetet med att bygga en ny E4-bro över Kalix älv. Den nya bron beräknas stå klar december 2021. Bron över Kalix älv är en viktig länk på E4 där framkomligheten har hög prioritet. Bron byggs för att klara fordon med den högsta bärighetsklassen BK4, som tillåter 74 ton tunga fordon.
– Med den höga bärigheten kan färre fordon ta samma mängd gods och det är bra för både klimatet och näringslivet. Det blir en effektivisering för näringslivets godstransporter, säger Helena Eriksson, regional direktör på Trafikverket.
– I samband med att vi bygger ny bro tar vi förstås också hand om de oskyddade trafikanterna på ett bra sätt. Den nya bron kommer att vara försedd med en gång- och cykelbana så att oskyddade trafikanter kan passera bron på ett trafiksäkert sätt. Utifrån önskemål från Kalix kommun kommer det också att bli en gång- och cykelväg som ansluter till strandpromenaden, under bron.

Tommy Nilsson, kommunalråd i Kalix kommun betonade vikten av samarbetet mellan Kalix kommun och Trafikverket.
– E4-bron är ett viktigt led i att fortsätta utveckla kommunen. Vi vet att en bra ingång till kommunen och en bra infrastruktur är jätteviktigt för utvecklingen och Trafikverket är en viktig part för Kalix kommun.

Kort om bron och bygget:

  • Den nuvarande E4-bron över Kalix älv byggdes 1957 och den nya bron beräknas stå klar i december 2021.
  • Den nya bron byggs precis nedanför den nuvarande bron. Kajens övre hörn kommer att hamna mitt under den nya bron.
  • Den gamla bron kommer att vara i bruk till dess att den nya är klar och man kommer inte att stänga av trafiken. Hastigheten kan dock komma att sänkas.
  • Den nya bron ska klara 74 ton, jämfört med dagens 64 ton.
  • Det första som görs är att man avverkar en del träd i det berörda området och börjar påla. Pålning görs endast dagtid mellan klockan 07.00–19.00.
  • Den nya bron planeras vara i bruk i 120 år.
  • Det blir sex meters frigång under bron. Båtar kommer att kunna passera även under byggtiden.
  • Den röda stugan på västra sidan kommer att stå kvar.
  • När den nya bron är i bruk och den gamla rivs planerar Kalix kommun att skapa ett parkområde mellan E4 och kajen.