Sök

Första spadtaget för ny E4-bro över Kalix älv

Tommy Nilsson, kommunalråd i Kalix kommun och Helena Eriksson, regional direktör på Trafikverket, tar första spadtaget.
Tommy Nilsson, kommunalråd i Kalix kommun och Helena Eriksson, regional direktör på Trafikverket, tar första spadtaget.

På måndagen, den 10 juni, tog Trafikverkets regionala direktör, Helena Eriksson och Kalix kommuns kommunalråd, Tommy Nilsson det första spadtaget för den nya bron över Kalix älv.

Inom några veckor kommer Trafikverket att påbörja arbetet med att bygga en ny E4-bro över Kalix älv. Den nya bron beräknas stå klar december 2021. Bron över Kalix älv är en viktig länk på E4 där framkomligheten har hög prioritet. Bron byggs för att klara fordon med den högsta bärighetsklassen BK4, som tillåter 74 ton tunga fordon.
– Med den höga bärigheten kan färre fordon ta samma mängd gods och det är bra för både klimatet och näringslivet. Det blir en effektivisering för näringslivets godstransporter, säger Helena Eriksson, regional direktör på Trafikverket.
– I samband med att vi bygger ny bro tar vi förstås också hand om de oskyddade trafikanterna på ett bra sätt. Den nya bron kommer att vara försedd med en gång- och cykelbana så att oskyddade trafikanter kan passera bron på ett trafiksäkert sätt. Utifrån önskemål från Kalix kommun kommer det också att bli en gång- och cykelväg som ansluter till strandpromenaden, under bron.

Tommy Nilsson, kommunalråd i Kalix kommun betonade vikten av samarbetet mellan Kalix kommun och Trafikverket.
– E4-bron är ett viktigt led i att fortsätta utveckla kommunen. Vi vet att en bra ingång till kommunen och en bra infrastruktur är jätteviktigt för utvecklingen och Trafikverket är en viktig part för Kalix kommun.

Kort om bron och bygget:

  • Den nuvarande E4-bron över Kalix älv byggdes 1957 och den nya bron beräknas stå klar i december 2021.
  • Den nya bron byggs precis nedanför den nuvarande bron. Kajens övre hörn kommer att hamna mitt under den nya bron.
  • Den gamla bron kommer att vara i bruk till dess att den nya är klar och man kommer inte att stänga av trafiken. Hastigheten kan dock komma att sänkas.
  • Den nya bron ska klara 74 ton, jämfört med dagens 64 ton.
  • Det första som görs är att man avverkar en del träd i det berörda området och börjar påla. Pålning görs endast dagtid mellan klockan 07.00–19.00.
  • Den nya bron planeras vara i bruk i 120 år.
  • Det blir sex meters frigång under bron. Båtar kommer att kunna passera även under byggtiden.
  • Den röda stugan på västra sidan kommer att stå kvar.
  • När den nya bron är i bruk och den gamla rivs planerar Kalix kommun att skapa ett parkområde mellan E4 och kajen.
Senast uppdaterad: 2022-08-15 14:43

Relaterade nyheter

Ny entré till Kalix på gång

2022-09-01 - Just nu pågår arbetet med att förbättra rondellen på västra sidan av E4 bron, den så kallade "Kråkfällan". Trafik dirigeras med trafikvakt dagtid med uppehåll klockan 15.30–17.00.

Läs mer

Gamla E4-bron ska rivas och återvinnas

2022-08-01 - År 1957 stod den gamla E4-bron över Kalix älv klar. Nu måste den 284 meter långa, 13 meter breda och 5000 ton tunga betongbron rivas efter lång och trogen tjänst. Då smulas den sönder till 10 centimeter små stenar för att bli vägfyllning vid ett vägbygge någonstans i länet.

Läs mer

Gång- och cykelvägen över E4-bron har öppnat

2022-03-22 - Gående och cyklister hänvisas sedan den 21 mars (vecka 12) till gång- och cykelvägen på nya E4-bron, skyltning finns på plats.

Läs mer

Isvägen i Kalix är nu öppen för gång- och cykeltrafik

2022-01-26 - Trafikverket och entreprenören för bygget av den nya E4-bron i Kalix anlägger nu en isväg i anslutning till bygget. Från och med idag onsdag 26 januari är isvägen öppen för gång- och cykeltrafik

Läs mer

Ny isväg för gång- och cykeltrafik förbereds

2022-01-21 - Trafikverket och entreprenören för bygget av den nya E4-bron i Kalix anlägger nu en isväg i anslutning till bygget. Tanken att, inom kort, flytta gång- och cykeltrafiken från den gamla bron till isvägen, som ännu inte är öppen.

Läs mer

Nya bron i Kalix öppnar för trafik den 13 december

2021-12-10 - Den 13 december klockan 13.30 flyttar Trafikverket över fordonstrafiken från den gamla till den nya bron över Kalix älv. Gång- och cykelvägen över den nya bron, med tillhörande anslutningar, är inte klar. Det är därför inte möjligt att gå eller cykla över bron.

Läs mer

Gjutningen av E4-bron är klar

2021-09-16 - Trafikverket jobbar nu med med att lägga ut tätskikt och montera räcken. När tätskiktet är på plats kan beläggningsarbetet börja.

Läs mer

Allt stål till E4-bron nu på plats

2021-05-27 - Den 26 maj lanserades det sista brostålet ut på den nya bron över Kalix älv. Allt brostål är därmed på plats, från stadssidan till Nyborgssidan.

Läs mer

Arbetet med nya Kalixbron går som på räls!

2021-04-16 - Nyligen invigdes Kalix resecenter, och infrastruktursatsningarna i Kalix kommun fortsätter. Nu rapporterar Trafikverket att arbetet med den nya E4-bron över Kalix älv går som på räls. Mer än hälften av allt brostål är på plats.

Läs mer

Första brostödet för nya E4-bron klart

2021-01-19 - Nu är det första brostödet, stöd fem, klart. De två pelarna och det valv som förbinder pelarna har gjutits under hösten.

Läs mer