Skip to content
Sök

Natosamövning påverkar trafiken i Kalix och Norrbotten

Foto: Försvarsmakten.
Foto: Försvarsmakten.

Under några dagar runt månadsskiftet april-maj genomför Försvarsmakten övningen Immediate Response 24 (IR24). Denna innebär att flera militärkolonner kommer att färdas längs vägar i länet.

Under övningen kommer amerikanska förband, under ledning av svenska Försvarsmakten, att förflytta sig från Norge, genom Norrbotten och vidare till Finland. Kolonnerna är cirka en kilometer långa och ibland kör de under hastighetsbegränsningen.

Vad behöver jag tänka på?

❗ Var uppmärksam på myndigheternas information om militärtransporterna. Aktuell trafikinformation hittar du via SR P4 Norrbotten och Trafikverket. Kör försiktigt om du befinner dig i samma område som militärtransporterna, och välj alternativa vägar om det är möjligt.

❗Om du kör i kapp en militärkolonn längs vägen ska du lägga dig bakom den och hålla avståndet till fordonet framför dig. Om det är nödvändigt att köra om, se då till att det sker på ett säkert sätt. När fordonen kör igenom samhällen/tätorter håller de ett kortare avstånd och då är det inte tillåtet att köra om.

❗Du som bor eller reser genom områden där militära transporter genomförs bör hålla utkik efter skyltar och anvisningar.

Ytterligare information