Skip to content
Sök

Ny linjesträckning för Lokaltrafiken from 12 juni 2023

Våren 2022 startade Kalix kommun ett projekt för att utveckla och förbättra lokaltrafiken. Kalix kommun har bland annat varit i kontakt med kommunens största arbetsgivare för att underlätta arbetspendling och i april 2022 fick Kalixborna svara på en enkät om lokaltrafiken.

De svar och förslag vi fick in har vi tagit med oss i arbetet. Tyvärr kan vi inte tillgodose alla önskemål men med den nya lösningen når vi ändå 10 500 av våra 15 729 kommuninvånare och sex av de största arbetsgivarna i kommunen.

I den nya turlistan som gäller fr.o.m. 12 juni 2023 finns stopp vid sex av Kalix kommuns största arbetsgivare; Kalix kommun (inklusive Omsorgens hus), Region Norrbotten/Kalix sjukhus, Billerud, Part AB, Tele24 och SiS Johannisberg. Under rusningstrafik går det turer så ofta som en gång i halvtimmen.
Det är fler turer, färre bussbyten och enklare tidtabell. 

Vilka förändringar sker?

  • Tidigare tågshuttle ersätts med Linje 2, vilket är en ringlinje från Centrum via Djuptjärn-Resecentrum-Sjukhuset. 
  • Helgtrafik får en egen linje, Linje 3 som trafikerar lördagar. Den planeras starta i Augusti 2023, mer information kommer

Hållplatser som tillkommer och utgår

För att kunna genomföra en trafik med tätare tidtabeller och fler målpunkter har linjesträckningar fått ses över. Detta innebär förutom att några hållplatser tillkommer, att några utgår. Inom linjenätet finns hållplatser inom 4-500 meter för de flesta vilket är avstånd som benämns rimliga i kollektivtrafiksammanhang. Exempel på hållplatser som utgår är Furuhedsvägen/Rammelbergsvägen, Harstigen, delar av Flygfältsvägen. Istället ordnas hållplatser i närheten för de linjer som kör.

Vi ber också om överseende med att vissa hållplatser inledningsvis är tillfälliga. Ett planerat arbete med att se över och förbättra hållplatserna kommer att ske framöver. 

 

 

-  KALIX LOKALTRAFIK STARTSIDA -