Skip to content
Sök

Justering i tidtabeller och lokaltrafik på Lördagar från 21 Augusti

Med start 21 Augusti görs mindre tidtabellsjusteringar på lokaltrafikens Linje 1 och Linje 2.

Men det kommer också fler nyheter!


Lördagstrafik införs med 3 turer vilket ger möjligheter att utföra
ärenden även lördagar.


Det nya linjenätet som startade 12 Juni ger fina möjligheter att
arbets- och studiependla vardagar.


Vid start och slut av de vanligaste arbetstiderna går bussar så ofta
som en gång i halvtimmen vid vissa tillfällen. Det innebär att du
som arbetar inne i Kalix tätort kan ta bussen oavsett om du bor i
tätortsområdet eller exempelvis Nyborg, Grytnäs, Djuptjärn, Näsbyn,
Bredviken, Risön eller Karlsborg. Eller tvärtom, ta bussen till jobbet
hos något av företagen inom de områdena.


Efter inkomna synpunkter utökas Linje 1 med en tur vid klockan 15.
Arbetar du exempelvis dagskift på Billerud eller hos någon av arbetsgivarna
på Näsbyn eller Grytnäs får du nu bättre möjligheter arbetspendla
även innan klockan 16 när den tätare trafiken körs.


Alla linjenät och tidtabeller hittar du på www.kalix.se/lokaltrafiken,
där kan du även skicka in synpunkter och hjälpa oss att få en ännu
bättre kollektivtrafik.

 

-  KALIX LOKALTRAFIK STARTSIDA -