Skip to content
Sök

Förändringar på Lokaltrafiken from 4 mars 2024

Ny tidtabell och anpassat linjenät har gjort att fler reser med lokaltrafiken. Nu gör vi ytterligare förbättringar utifrån era önskemål. Från och med den 4 mars blir det färre och enklare byten, kortare väntetider och bättre anpassade tidtabeller. Vi kommer fortsatt titta på utveckling av linjenät och tidtabeller så fortsätt skicka in synpunkter!

Inga byten på linje 1

Linje 1 är en genomgående linje utan byten, förutom ett fåtal turer som är markerade i tidtabellen med b för bussbyte (a för avstigande). 

Detta innebär att du som resenär inte behöver byta buss för att ta dig exempelvis från Nyborg-Vallen-Grytnäs till Sjukhuset, Näsbyn eller Karlsborg eller omvänt.

Ändrad avgångstid för resande till och från Näsbyn/Karlsborg

En justering på tidtabellen för Linje 1 riktning mot Karlsborg görs med 5 minuter vilket innebär att den avgår .10 eller .40 från Busstationen. Tidsjusteringen innebär mindre risk för försening vid ankomst från Karlsborg så att resenärer ska hinna med byte till Linje 2 mot Djuptjärn. 

Resande mot Näsbyn/Karlsborg från Djuptjärn

Med anledning av justeringen av tidtabellen enligt ovan upplyser vi resenärer som vill byta från Linje 2, Stenbäcken- Djuptjärn som ska vidare till Näsbyn eller mot Karlsborg att byta buss på sjukhuset. Övriga övergångar sker fortsatt bäst på busstationen.

Kortare väntetider 

I och med att avgångstiden mot Karlsborg från busstationen blir 5 minuter tidigare medför det kortare väntetider på Linje 1 för resande från Nyborg/Grytnäs.

Djuptjärnsskolan före Rudträskbacken

På Linje 2 gör vi en mindre justering så att Djuptjärnsskolan angörs före området Rudträskbacken/bärstigarna, norra Djuptjärn.

Hållplatsförändringar:

Linje 1, hållplatsen Bruksgatan/Folketshusvägen vid Billerud i Karlsborg flyttas närmare anslutningen till gångtunneln och byter namn till Norrlandsgatan.

Linje 2, hållplatserna Lingonstigen, Kvarnvägen vid ÅVS, Gjutarvägen och Morjärvsvägen/Ängsbackastigen utgår. Alternativa hållplatser finns i närheten.

Linje 3 - Lördagsbussen ingen förändring

Tidtabellen för Linje 3 den sk Lördagsbussen har samma tidtabell. Linje 3 traffikeras med tre turer som passerar samtliga av lokaltrafikens hållplatser i en slinga med start från Busstationen mot Nyborg t/r - Centrum - Djuptjärn - Centrum - Karlsborg t/r - Centrum, Djuptjärn, Centrum.

Våra busslinjer

Linje 1: Nyborg - Grytnäs - Centrum - Näsbyn - Karlsborg/Karlsborg - Näsbyn - Centrum - Grytnäs - Nyborg. Måndag–fredag.
Linje 2: Busstationen - Djuptjärn - Resecentrum - Sjukhuset - Busstationen. Måndag–fredag.
Linje 3 ”Lördagsbussen”: En slinga som trafikerar samma hållplatser som Linje 1 och Linje 2 men är fristående med egen tidtabell. Lördagar.

Linjekarta LokaltrafikenKlicka på bilden för att se linjekartan i helskärm

Biljetter och tidtabeller

Biljett kan köpas ombord på bussen, på Kalix busstation (ingång från älvsidan, ”Bussgods”) samt i Länstrafikens app ”Länstrafiken i Norrbotten”. I appen kan du även söka resa med reseplaneraren.

Sök resa i app

 

Du kan redan nu ladda ned lokaltrafikens nya tidtabeller som pdf-fdokument. 
Dessa nya tider gäller från och med den 4 mars 2024.

Länk till hemsida för Lokaltrafiken

Synpunkter?

Lämna gärna in synpunkter på förändringarna i lokaltrafiken via vårt kontaktformulär.