Skip to content
Sök

Golden Gate gång- och cykelbro fortsatt avstängd

Golden Gate gång- och cykelbro som sammankopplar strandpromenaden med Näsbyn kommer att vara avstängd under vintern.

Gång- och cykelbron Golden Gate har varit avstängd sedan i somras på grund av reparationsarbeten. Reparationen beräknades vara klar vid månadsskiftet september/oktober men på grund av oförutsedda skador och att vissa åtgärder inte kan utföras i vinterklimat kommer bron att behöva vara fortsatt avstängd. Med anledning av brons placering, över E4, behöver den vara helt avstängd så länge reparationsarbete pågår. Målsättningen är att öppna bron igen till försommaren 2024.

Då bron är ett populärt gång- och cykelstråk vid strandpromenaden i Kalix kommer den förstås att öppnas så snart det är möjligt. Till dess tipsar vi om gångtunneln under E4 vid Björkforskorsningen, cirka 800 meter österut.

Vid frågor, kontakta oss via trafik@kalix.se

Karta över broavstängning Golden Gate.