Skip to content
Sök

Förtydliganden angående vattenmätarbyten

Under de senaste dagarna har information gått ut till Kalix kommuns hushåll/hushåll i kommunen gällande vattenmätarbyten. Då vi fått en del frågor försöker vi här förtydliga.

Vad kostar vattenmätarbytet för mig som privatperson?
Kalix kommun tar inte ut några kostnader för att byta vattenmätare. Har du redan en godkänd mätarplats behöver du inte göra någonting och det kostar dig heller ingenting.

Har du däremot inte en godkänd mätarplats kan det innebära vissa kostnader för dig att se till att den möter kraven. Enligt lagstiftning är fastighetsägare skyldiga att tillse att det finns en godkänd mätarplats där mätaren kan monteras. Mätarplatsen är en del i fastighetens egen VA-installation och allt ansvar ligger hos fastighetsägaren.

Det är viktig att du har en godkänd mätarplats av flera anledningar:
• Om det sker en vattenläcka i din fastighet måste du kunna stänga av vattnet. Vattnet måste också kunna stängas av för att kunna genomföra ett mätarbyte.
• De flesta försäkringsbolag kräver att du har godkända och fungerande avstängningsventiler.

Gäller det olika i olika kommuner?
Vattenmätarbyten är något som är styrt av lagstiftning och sker på samma sätt i Kalix kommun som i andra kommuner.

Hur bråttom är det för mig att ordna en godkänd mätarplats?
Genom informationsutskicket vill vi få in information om vilka fastigheter som inte ännu har en godkänd mätarplats så att vi kan planera det fortsatta arbetet så smart som möjligt (totalt byts cirka 6000 mätare vilket innebär att det krävs en noggrann planering).

Vi vill gärna att du ser till att din mätarplats är godkänd så snart som möjligt, men vi vet och har förståelse för att det kan vara kötider om man bokat en VVS-firma för att åtgärda sin mätarplats.

När det är dags för ditt område kommer du att få en tidsbokning när mätarbyte planeras ske i just din fastighet. Det finns i denna information också kontaktuppgifter vid frågor.

Hur har det gått med den överklagan som lämnades in?
Annonseringen gällande information om vattenmätarbyten överklagades. Förvaltningsrätten beslutade att man avvisar överklagandet. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Mer information
Vi vet att det kan vara lite svårt att förstå vad som menas och vi har därför samlat mer information, med bilder, på www.kalix.se/vattenmatare

Informationsutskick (pdf)